ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Локација „Марина Дорћол“ на удару бесправних градитеља

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда принуђена је да распише јавну набавку за ограђивање и чување грађевинског земљишта у јавној својини на локацији Марине Дорћол. Издвајање око 50 хиљада евра из буџета града за овакве намене изнуђено је решење због појединаца који бесправно зидају објекте на градском земљишту, како би покушали да кроз поступак озакоњења и система социјалне заштите прибаве новчану корист себи и другим неформалним групама које учествују у вршењу кривичног дела бесправне градње.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда раскинула је прошле године уговор са дотадашњим закупцем једне од најскупљих градских локација, на којој је планирана изградња комерцијалног и стамбеног простора, са пратећим садржајима. Обиласком локације уочено је да се на овом земљишту у јавној својини бесправно постављају контејнери и зидају чврсти објекти, а на делу лоакације постављен је паркинг.

Због бесправног заузимања земљишта у јавној својини на коме је Дирекција решила имовинско-правне односе и које у оквиру својих надлежности припрема за доделу, поднета је пријава за вршење инспекцијског надзора комуналној инспекцији Градске општине Стари град. Пријавом је тражено да се утврди чињенично стање и предузму одговарајуће мере ради уклањања постављених објеката и спречавања покушаја бесправног настањивања.

Осим комуналне инспекције, о бесправној градњи на локацији Дирекција је обавестила и општинску грађевинску инспекцију, која је донела решење о уклањању бесправно изграђеног објекта. Међутим, објекат није уклоњен иако је несумњиво утврђено да објекат не може да буде предмет озакоњења, те је решење грађевинске инспекције постало извршно даном доношења.

КОНКУРС ЗА БГ ПРАКСУ ПРОДУЖЕН ДО 25.АПРИЛА

By | Вести

Београд, 18.4.2018. – Данас је продужен рок за пријаве студената за програм Универзитетске радне праксе БГПРАКСА 2018 до следеће среде, 25.априла у поноћ.

Уз обезбеђену накнаду за трошкове превоза и оброка студенти током тромесечне праксе имају менторе и задатке на више од 170 различитих позиција у градским предузећима, установама културе, библиотекама, музејима, секретаријатима градске управе, градском правобранилаштву и општинама које учествују у програму. Планиран почетак праксе је 15.јуни.

Конкурс је отворен за студенте са више од двадесет факултета у саставу Универзитета у Београду и кроз њега је у протеклих осам година прошло преко 1800 студената који су на овај начин унапредили своје академско образовање и стекли вредно радно искуство.

Сазнајте више:
http://www.beoland.com/wp-content/uploads/8600/Produzen-rok-za-prijave-BGPRAKSA2018.pdf

Нови приходи у буџету од продаје земљишта у јавној својини

By | Вести

Грађевинско земљиште у јавној својини у Омладинској улици на општини Савски венац продато је за 51,8 милиона динара на данас одржаном надметању у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Осим износа за купљено земљиште, инвеститору ће у поступку прибављања грађевинске дозволе бити обрачунат и допринос за уређивање грађевинског земљишта.

Локација у Омладинској улици данас је трећи пут била предмет надметања, с обзиром да на два претходно одржана надметања, у јулу и децембру 2017. године, није пристигла ниједна пријава. У складу са градском одлуком, почетни износ цене био је умањен за 40% у односу на прво надметање и износио је 42.165.779,58 динара. Четири пријављена учесника подизала су цену неколико пута и на крају је предузеће из Београда понудило највиши износ од 51.800.000,00 динара. Земљиште површине 1310 метара квадратних се налази на локацији Лисичји поток, где се могу градити објекти високог стандарда становања са делатностима. Оријентациона бруто површина објеката које је могуће градити на локацији је 917 квадратних метара.

Поред локације у Омладинској улици, у Дирекцији је у среду, 11. априла продато и земљиште на углу Војвођанске и Гандијеве улице у Новом Београду за 328 милиона динара. На надметање је приспела једна пријава предузећа из Новог Сада, које ће излицитирани износ уплатити у градски буџет. Осим износа за купљено земљиште инвеститор ће у поступку прибављања грађевинске дозволе имати и обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Земљиште на углу Војвођанске и Гандијеве, површине 3118 квадратних метара, налази се у зони мешовитог градског центра. На земљишту се могу градити објекти комерцијалне намене са становањем, као и вишеспратна колективна гаража. Оријентациона бруто површина могуће изградње на локацији је око 16.000 квадратних метара, са објектима од осам спратова. Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је на основу процене тржишне вредности, која је износила 105.104,84 динара по метру квадратном земљишта, тако да је земљиште продато једином пријављеном учеснику по почетном износу од 327.716.891,12 динара.

Понавља се јавно надметање за продају земљишта у Лазаревцу

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда поново је расписала оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац, с обзиром да на претходном јавном надметању у децембру прошле године није стигла ниједна пријава. Пријаве за учешће се подносе до 14. маја 2018. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146м2. Парцела се налази у површинама намењеним за становање са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. Секретаријат за јавне приходе Града Београда израдио је процену је тржишне вредности локације и она износи 10.393,23 динара по метру квадратном земљишта.

Јавно надметање за ову грађевинску парцелу одржано је 27. децембра 2017. године и тада није стигла ниједна пријава. Када се јавно надметање понавља први пут, што је сада случај, почетни износ цене за отуђење умањује се за 20% и сада износи укупно 17.843.097,26 динара за грађевинску парцелу ГП2. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:
http://www.beoland.com/lat/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-gradskoj-opstini-lazarevac/

Измена датума јавног надметања за продају земљишта у Блоку 63

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је исправку огласа о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на локацији у Блоку 63 у Новом Београду. Исправка се односи на датум одржавања јавног надметања, који је померен на 11. април у 12 сати у просторијама Дирекције. Преостали део текста огласа остаје непромењен.
Опширније

Објављен тендер за израду пројекта за Карађорђеву и Савску улицу

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је позив за достављање понуда за израду пројекта уређења Карађорђеве и Савске улице и уређења Савског трга. Процењена вредност за израду техничке документације је 39,5 милиона динара, а најповољнији пројектант ће имати обавезу да изради идејна решења и пројекте за грађевинску дозволу и извођење радова, посебно за Карађорђеву, Савску и за Савски трг, како би касније изградња могла да се одвија фазно. Опширније

Поједини станари заустављају изградњу канализације у Малом Мокром Лугу

By | Вести
Поједини станари у улицама Слободана Берберског и Теодосијева зауставили су у понедељак 23. марта радове на изградњи канализације, незадовољни што Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда финансира изградњу нове мреже у овим улицама насеља Мали Мокри Луг. Станари не дозвољавају извођачу радова да постави нову канализацију по пројекту, јер се у улици већ налазе цеви које су у ранијем периоду нелегално постављене и нелегално прикључене на градску канализациону мрежу. Опширније

Jавни увид у урбанистички план за ППОВ у Сопоту

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СОПОТУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: ЈУГИНУС ДОО, Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, Београд, 27. марта 43-45 (сала II у сутерену) и у згради Градске општине Сопот, Космајски трг 5, од 26. марта до 27. априла 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

БГ ПРАКСА 2018

By | Вести

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду позива студенте завршних година да се пријаве за учешће у програму Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА 2018. Опширније

Пројектовање и изградња канализације у парк-шуми Звездара

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда изабрала је најповољнијег понуђача за пројектовање и изградњу 600 метара канализације у парк-шуми Звездара, где се у садашњем стању отпадне воде изливају у септичке јаме, што представља велики санитарни проблем. Вредност посла је 14,9 милиона динара, а биће потребно око 15 месеци за израду техничке документације, за прибављање неопходних сагласности и за извођење радова. Опширније