ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Јавно надметање за продају још једне локације на Ауто-команди

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Оглашена је катастарска парцела број 3/12 КО Вождовац, површине 2564 м2, која је планирана за пословно-комерцијалне делатности. Пријаве за учешће се подносе до 15. јануара 2018. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Наставак изградње канализације у насељу Шљивице у Обреновцу

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почиње радове на изградњи пумпне станице и потисног цевовода у насељу Шљивицe, који ће прикупљене отпадне воде усмерити у постојећу градску мрежу. Вредност радова је 25,7 милиона динара, а радови ће бити завршени крајем марта следеће године. Пумпна станица је неопходна како би се прикупљене отпадне воде из насеља Шљивице препумпавале преко канала Стара Тамнава до постојеће градске канализационе мреже. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улица Владимира Томановића и аутопута

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 11. децембра 2017. године до 15. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. фебруара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

Тендер за постављање трамвајских шина преко Моста на Ади

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је позив за прикупљање понуда за постављање трамвајских шина преко Моста на Ади. Рок за достављање понуда јe 22 јануар, а процењена вредност радова је око две милијарде динара. Најповољнији понуђач ће закључити уговор за изградњу двоколосечне пруге дужине око 2700 метара, са реконструкцијом моста преко Топчидерске реке и надвожњака преко железничке пруге. Изградњом пруге омогућава се развој целокупног трамвајског саобраћаја повећањем капацитета, смањењем дужине путовања и отварањем могућности за увођење нових трамвајских линија. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације бање у Овчи, ГО Палилула

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 4. децембра 2017. године до 5. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 18. јануара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије 1, најкасније до 5. јануара 2018. године. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Лазаревцу

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац. Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на две појединачне грађевинске парцеле, и то на грађевинској парцели ГП1 укупне површине 2.192м2 и ГП2 укупне површине 2.146м2. Парцеле се налазе у површинама намењеним становању са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. Пријаве за учешће се подносе до 26. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта на Ауто-команди

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Оглашена је катастарска парцела број 3/9 КО Вождовац, површине 6421м2, која је планирана за пословно комерцијалне делатности (пословање, трговина, хотели). Пријаве за учешће се подносе до 26. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Радови на Бранковом мосту

By | Вести

24.11.2017.

Демонтажа: Извршена је целокупна демонтажа старе конструкције пешачких стаза.
Израда нове челичне конструкције: Радионичка израда нове челичне конструкције пешачких стаза извршена је у потпуности. Конструкција је из погона извођача транспортована на градилиште. Укупна тежина нове челичне конструкције износи око 350 тона.
Монтажа нових пешачких стаза: Монтиране су пешачке стазе на дужини од 343 метра.
Монтажа ивичног носача: Монтиран је ивични носач на дужини од 145 метара.
Монтажа граничника пешачке стазе: Монтирано је око 75%.
Санација одбојне ограде: Санација је извршена у потпуности и одбојна ограда је из погона извођача транспортована на градилиште.
Санација ограде пешачких стаза: Извршена је санација око 65% ограде пешачких стаза.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Омладинској улици

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Омладинској улици на општини Савски венац. Оглашена је парцела површине 1310м2, која је планирана за изградњу зграде високог стандарда становања са делатностима. Пријаве за учешће се подносе до 21. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

Инвеститори треба да пријаве бесправно изграђену инфраструктуру

By | Вести
Нелегално изграђена инфраструктура могла би да постане део система градског водовода и канализације. Инвеститори треба да покрену процедуре за евидентирање бесправне инфраструктуре коју су градили и да обезбеде техничку документацију са подацима о траси нелегалне мреже, њеној дужини, дубини и пречнику, врсти материјала који су коришћени, као и о броју прикључака на нелегалној мрежи. Опширније