A+ R A-
.

Konačna odluka izbora zakupaca besplatnog prostora

Lista vrednovanja i rangiranja prijava za zakup poslovnog prostora pod posebnim uslovimaNa osnovu člana 8. Odluke Skupštine grada Beograda o načinu, uslovima, kriterijumima i merilima za dodelu poslovnog prostora koji je u javnoj svojini grada Beograda u zakup pod posebnim uslovima u cilju podsticanja samozapošljavanja i proširenja ...

Opširnije...

Portfolio Direkcije

Portfolio DirekcijeDirekcija je na svojoj internet strani (portfolio.beoland.com) predstavila rezultate rada i izveštaj za 2016, s obzirom da je za poslednjih 21 godinu realizovala preko 600 infrastrukturnih objekata na području Beograda i investirala više od milijardu evra u izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica, vodovoda i ...

Opširnije...

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na lokaciji u Omladinskoj ulici

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na lokaciji u Omladinskoj uliciDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u Omladinskoj ulici, opština Savski venac. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a prijave za učešće se podnose do 15. decembra 2016. godine ...

Opširnije...

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P.
raspisuje
OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Ulici omladinskoj, Gradska opština Savski venac, na katastarskoj parceli br. 21420/1 KO Savski venac, površine 1.310 m2, upisana u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" 14.11.2016.god.
pdfPreuzmite oglas4.06 MB

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 2041 300