ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације
f

Конкурс за Стари савски мост завршен, следе преговори о пројектовању

By | Вести
Завршен је први део урбанистичко-архитектонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста, на коме су одабрана решења која ће ући у даље надметање за израду техничке документације. Жири је на основу конкурсних критеријума за оцењивање доделио прву и трећу награду и донео одлуку да не додели другу награду. Два награђена рада ће са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда наставити поступак преговарања, узимајући у обзир до сада освојене пондере, као и цену коју аутори буду понудили за израду техничке документације, како би се дошло до економски најповољније понуде за пројектовање. Опширније

prokop_20_06_2017

Завршене приступне саобраћајнице за железничку станицу Прокоп

By | Вести
Завршене су приступне саобраћајнице, са припадајућом инфраструктуром, за железничку станицу Београд центар – Прокоп. Радови су почели у августу прошле године а њихова вредност је 429 милиона динара и завршени су у предвиђеном року. Опширније

oglas_53_-f

Оглашена продаја парцела у Блоку 53

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за две појединачне грађевинске парцеле ГП3 и ГП4 у Блоку 53 у Новом Београду. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 18.07.2017. године, а јавно надметање заказано је за 19.07.2017. године у 12:00 часова. Опширније

slika_vest_sljivice

Канализација у насељу Шљивице у Обреновцу

By | Вести
Завршени су радови на изградњи 3,5 километара канализације у насељу Шљивице, што је први корак ка успостављању градске канализационе мреже у овом насељу. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ће до краја ове године изградити и неопходну црпну станицу, чиме ће се створити услови да се око 200 домаћинстава пријави општинском комуналном предузећу за прикључење на градску канализациону мрежу у Обреновцу. Дирекција је финансирала радове на изградњи секундарне канализационе мреже са 65 милиона динара из буџета града Београда, а за изградњу црпне станице обезбеђено је додатних 25 милиона динара. Опширније

slika_vest_omladinska

Оглашена продаја парцеле у Омладинској улици

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за локацију у Омладинској улици, Градска општина Савски венац. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 14.07.2017, а јавно надметање заказано је за 17.07.2017. године у 12:00 часова. Опширније

slika_vest_konk

Ускоро завршетак конкурса за Макишко поље, конкурс за Хиподром отворен до септембра

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, тренутно спроводи два урбанистичко-архитектонска конкурса – за део Макишког поља и за шире подручје Хиподрома. Рок за предају радова за део Макишког поља истиче крајем јуна, а радови за шире подручје Хиподрома могу да се шаљу до половине септембра. За сваки конкурс ће по завршетку и одабиру радова бити организована изложба и јавна дискусија. Опширније

avalski_put_f

Оглашен рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја уз нови Авалски пут, градска општина Вождовац

By | Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 28. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. Опширније

uralska6

Завршена изградња дела Уралске улице

By | Вести
Завршена је изградња 120 метара Уралске улице, на делу између Триглавске и Војводе Мицка, где раније није постојала коловозна конструкција. Новоизграђена деоница сада омогућава приступ стамбеним и пословним садржајима који су изграђени у овом делу града. Радови су почели крајем прошле године, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда финансирала је изградњу са 13,5 милиона динара. Опширније

radiofar_f

Оглашен рани јавни увид у План детаљне регулације насеља „Радиофар“, градска општина Сурчин

By | Вести, Планови у изради

Наручилац израде плана: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Обрађивач: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, од 14. до 28. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. Опширније

kej_oslobodjenja_6-6-2017

Оглашена продаја парцеле уз Кеј ослобођења

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште расписала је оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за катастарску парцелу уз Кеј ослобођења у Земуну. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 10. јула у Дирекцији за грађевинско земљиште. Опширније