ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Дискусија о радовима са конкурса за Макишко поље

By | Вести

Дискусија о радовима који су награђени на урбанистичко-aрхитектонском конкурсу за деo Макишког поља одржаће се 22. фебруара у 16 сати у Урбанистичком заводу Београда, Палмотићева 30.

Уз стручну помоћ Удружење архитеката Србије, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је у марту прошле године урбанистичко-aрхитектонски конкурс дела Макишког поља. Радови су прикупљани до јуна, а обавештење о резултатима конкурса објављено је у септембру. Опширније

Jавни увид у урбанистички план ретензије „Ласта“ и Мокролушког кишног колектора

By | Планови у изради

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до колектора у Улици Стефана Првовенчаног, Вождовац и Звездара, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 14. фебруара до 19. марта 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Сремчици

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града у Сремчици. За продају је понуђена грађевинска парцела на углу Дворжакове и Жила Верна, површине 472м2, планирана за изградњу објекта породичног становања. Пријаве за учешће се подносе до 13. марта 2018. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.
Опширније

Изложба радова са конкурса за Макишко поље

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, организује изложбу конкурсних радова отвореног, анкетног, анонимног, једностепеног, урбанистичко-aрхитектонског конкурса за деo Макишког поља, ГО Чукарица у Београду.

Изложба ће се одржати у Урбанистичком заводу Београда, сала у приземљу, Палмотићева 30, Београд, у периоду од  8. до 24. фебруара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 19 часова и суботом од 9 до 15 часова (осим за дане  државног празника 15. и 16. фебруара, као и за викенд 17. и 18. фебруара). Дискусија о радовима одржаће се 22. фебруара 2018. године у  16.00 часова.

Извештај о раду жирија можете погледати овде:
Каталог Макишко поље

Понавља се јавно надметање за продају земљишта у Улици Милоја Закића

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда поново је расписала оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Милоја Закића на Чукарици. С обзиром да на првом надметању није пристигла ниједна пријава, земљиште се овог пута нуди по цени умањеној за 20%. Опширније

Радови на Бранковом мосту

By | Вести

24.01.2018.

У погону извођача извршена је санација 325 метара пешачке ограде.
Извршена је антикорозивна заштита на 65% површина, у току су припреме за завршни премаз на ивичњаку и одбојној огради.
Завршена је монтажа одбојне ограде у дужини од 432 метра.
Извршено је заваривање спојева челичних конзола у дужини од 3800 метара.
Монтирано је свих 400 метара ивичњака.
Уграђено је свих 350 тона новог челика.
Монтиране су све нове конзоле.
Монтиране су пешачке стазе, ивични носач и граничници на целој дужини.
Опширније

Нови тендери за изградњу инфраструктуре

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је тендере за пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Међулужје у Младеновцу, водовода за вртић Облачак у насељу Падина и канализације у парк-шуми Звездара. Процењена вредност радова у сва три тендера је 117,6 милиона динара, а понуде могу да се доставе до 14. односно 19. фебруара, после чега ће уследити преглед понуда, одабир најповољнијих понуђача и потписивање уговора.

За део територије општине Младеновац бираће се понуђач који ће пројектовати и извести радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Међулужју, за које је процењена вредност 96 милиона динара. Постројење ће прихватити отпадне воде из канализационе мреже на коју су сада прикључена домаћинства, а пречишћена вода ће се затим испуштати у реку Јабланицу, тако да њен квалитет буде у складу са прописима за испуштање у отворене водотокове. Пројектом ће бити предвиђена фазна изградња постројења, у складу са планираним ширењем канализационе мреже на овом подручју, чиме ће се обезбедити довољни капацитети постројења за прикључење будућих корисника.

У насељу Падина изградиће се 340 метара водоводне мреже, како би се обезбедило стабилно снабдевање водом вртића „Облачак“. Пројектоваће се и изградити секундарна водоводна мрежа пречника 150 мм, у регулацији постојећих саобрћајница у складу са фактичким стањем на терену. Процењена вредност радова је 4,6 милиона динара, а пројектовање и изградњу најповољнији понуђач треба да заврши у року од осам месеци.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације на територији парк-шуме Звездара са израдом техничке документације подразумева пројектовање и извођење радова у Звездарској и Идријској улици са уређењем комуналне стазе у делу Локрумске улице. У овим улицама нема изграђене фекалне канализације, а отпадне воде се одводе преко индивидуалних септичких јама. Пројектоваће се и изградити канализација у дужини од 570 метара, пречника 250 мм. Процењена вредност радова је 17 милиона динара и конкурсном документацијом је предвиђено да посао пројектовања и изградње треба да се заврши у року од 15 месеци.

Планирани прекиди у раду веб сајта Дирекције

By | Вести

Интернет стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда имаће прекид у раду од петка, 19. јануара 2018. године, после 16 часова, до понедељка 22. јануара 2018.године у 7 часова, због техничког одржавања електро мреже у згради Дирекције.

Радови који ће се спроводити на одржавању неопходни су ради обезбеђивања стабилног напајања електричном енергијом.

Jавни увид у план тунелске везе Савске и Дунавске падине

By | Вести

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, САВСКИ ВЕНАЦ И ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. јануара до 14. фебруара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. марта 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 14. фебруара 2018. године.

Опширније

Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години

By | Вести

Управни одбор Фондације за младе таленте града Београда и Савет за запошљавање Града Београда расписали су конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години. За учешће на конкурсу могу се пријавити тимови, које чине минимално два, а максимално пет чланова. Пријаве се достављају Фондацији за младе таленте до 5. фебруара.

На конкурсу могу да учествују тимови чији чланови треба да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице, затим да имају пребивалиште или боравиште на територији града Београда, да имају 18-30 година и да нису добитници финансијске награде на такмичењу Града Београда под називом ,,Најбоља старт-ап идеја’’, одржаног 2017. године.

Конкурс ће бити спроведен у два круга, тако да ће тимови који освоје конкурсом прописан број бодова ући у други круг такмичења где ће проћи обуку за писање бизнис плана и презентацију бизнис идеје, у трајању од пет дана. Након обуке тимови ће сачинити бизнис план, који су дужни да доставе другостепеној комисији пет дана пре финала. Бизнис план мора одговарати стандардима Београдске академије предузетништва, са којом ће учесници бити упознати током обуке. Прва три тима ће освојити новчане награде на име помоћи за реализацију бизнис идеје, а укупан фонд средстава износи милион динара.

Оглас можете погледати на следећем линку:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1744461-konkurs-za-najbolju-biznis-ideju-u-2018-godini/