ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Одлични резултати испитивања после санације бунара РБ-1 у Обреновцу

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда завршила је санацију и ревитализацију бунара РБ1 на изворишту Вић баре у Обреновцу. После изведених радова извршено је тестирање бунара у екстремно ниским условима водостаја Саве и добијени су одлични резултати капацитета бунара од 90 литара у секунди сирове воде, која се даље транспортује на прераду ради бољег водоснабдевања Обреновца. Капацитет бунара пре санације пао је на испод 30 литара у секунди. Вредност изведених радова је 108 милиона динара, а реконструкција је обухватала уградњу шест хоризонталних дренова од прохром челика укупне дужине 341 метар. Опширније

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула

By | Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда  Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 20. септембра 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 20. септембра 2017. године. Опширније

Изградња инфраструктуре за робну кућу ИКЕА

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште је извела радове и прибавила употребне дозволе за саобрацајнице У1 И У2 са припадајућом инфраструктуром, како би се омогућио приступ комплексу ИКЕЕ, као и употребну дозволу за регулацију Завојничке реке и Глеђевачког потока. Радови су изведени у предвиђеном року, а предуслов су за добијање употребне дозволе за објекат ИКЕЕ.

Захваљујемо компанији ИКЕА на изузетној сарадњи у процесу припремања и опремања локације. Радовима на опремању грађевинског земљишта створили су се услови за даљи Развој ове зоне и долазак нових инвеститора. Опширније

Рани јавни увид у План детаљне регулације за Спортски центар „Језеро“

By | Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда  Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 31. јула до 29. августа 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату), 21. септембра 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

Затвара се део Улице Боре Станковића

By | Вести
Због радова на изградњи новопројектоване саобраћајнице Боре Станковића, са припадајућом инфраструктуром, од 27. јула до 6. августа, ова улица ће бити затворена за саобраћај, у делу од Катанићеве до Улице Борислава Пекића. Опширније

Резултати урбанистичко-архитектонског конкурса дела Макишког поља, ГО Чукарица

By | Вести

Удружење архитеката Србије саопштило је резултате oтворенoг, анкетног, анонимног, једностепеног, урбанистичко-архитектонског конкурса дела Макишког поља, ГО Чукарица, у Београду. Жири, у саставу: Милутин Фолић, дипл.инж.арх., градски урбаниста, као председник жирија, са члановиома: проф. Небојшом Мињевићем, дипл.инж.арх., Бориславом Петровићем, дипл.инж.арх., Марком Стојчићем, дипл.инж.арх. и мр Ненадом Крчумом, дипл. просторним планером, једногласно је донео одлуку да Прва награда, у износу од нето 1.152.000,00 динара, буде додељена раду ауторскг тима који је радио у саставу: Драган Марчетић, дипл.инж.арх. и Милан Максимовић, дипл.инж.арх, са сарадником Михаилом Пејчиновићем, мастер инж.арх. Опширније

Изградња канализације у Улици Рада Кончара у Земуну

By | Вести
Данас су почели радови на изградњи секундарне фекалне канализације у Улици Рада Кончара, у Земуну. Предвиђено је да се изгради 767 метара нове канализационе мреже и тиме обезбеди 80 кућних прикључака, чиме ће близу 1000 становника ове улице добити могућност прикључења на градску канализациону мрежу. Опширније

Постављање ограде око Блока 42

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда започела је постављање ограде око Блока 42, у Новом Београду, и тиме ће зауставити даље непланско коришћење ове површине, оивичене улицама Шпанских бораца, Ђорђа Станојевића, Марка Христића, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе и Булеваром Милутина Миланковића. Опширније

Продато земљиште у Блоку 53

By | Вести
На јавном надметању које је одржано у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда продато је земљиште у Блоку 53, у општини Нови Београд, за преко 333 милиона динара. На овој локацији, површине 32.822 квадратних метара, предвиђена је изградња објеката у функцији привредно-производне или комерцијално-пословне намене. Опширније

Почела реконструкција Улице Боре Станковића

By | Вести
Реконструкција Улице Боре Станковића, на Врачарском платоу, почела је данас а радови ће трајати око пет месеци. Почетку радова присустовао је Горан Весић градски менаџер, председник општине Врачар Милан Недељковић и преставници Дирекције за грађевинско замљиште и изградњу Београда. Опширније