ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Радови на изградњи пешачке пасареле

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почела је радове на изградњи пешачке пасареле, којом ће се остварити веза Великог степенишног силаза и Савског кеја. Овај објекат ће повезати Београдску тврђаву и пешачку зону са шеталиштем дуж Саве и Дунава. Такође, изградњом пешачке пасареле обезбедиће се безбедан прелазак преко фреквентне улице и железничке пруге. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта Блоку 61 у Новом Београду

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на углу улица Војвођанске и Др Ивана Рибара. Пријаве за учешће се подносе до 2. новембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. За продају је понуђена парцела површине 5913 м2 која је планирана за мешовити градски центар у зони више спратности. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Миријеву

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на локацији у Улици Михаила Булгакова у Миријеву. Пријаве за учешће се подносе до 24. октобра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. За продају је понуђена парцела површине 1936 м2 на којој је планирана изградња објеката вишепородичног становања. Опширније

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица

By | Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. до 27. септембра 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 27. септембра 2017. године. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за алтернативни приступ санитарној депонији Винча

By | Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Гроцка, Булевар ослобођења 39, од 30. августа до 28. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 12. октобра 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 28. септембра 2017. године. Опширније

Санација и ревитализација бунара РБ 7 у Макишу

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почиње радове на санацији још једног бунара – РБ 7 у Макишу. Вредност радова је 108 милиона динара, а радови ће бити завршени до пролећа следеће године. Опширније

Рани јавни увид у План детаљне регулације ширег подручја Блока 9б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд

By | Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 20. септембра 2017. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 20. септембра 2017. године. Опширније

Одлични резултати испитивања после санације бунара РБ-1 у Обреновцу

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда завршила је санацију и ревитализацију бунара РБ1 на изворишту Вић баре у Обреновцу. После изведених радова извршено је тестирање бунара у екстремно ниским условима водостаја Саве и добијени су одлични резултати капацитета бунара од 90 литара у секунди сирове воде, која се даље транспортује на прераду ради бољег водоснабдевања Обреновца. Капацитет бунара пре санације пао је на испод 30 литара у секунди. Вредност изведених радова је 108 милиона динара, а реконструкција је обухватала уградњу шест хоризонталних дренова од прохром челика укупне дужине 341 метар. Опширније

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула

By | Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда  Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 20. септембра 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 20. септембра 2017. године. Опширније

Изградња инфраструктуре за робну кућу ИКЕА

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште је извела радове и прибавила употребне дозволе за саобрацајнице У1 И У2 са припадајућом инфраструктуром, како би се омогућио приступ комплексу ИКЕЕ, као и употребну дозволу за регулацију Завојничке реке и Глеђевачког потока. Радови су изведени у предвиђеном року, а предуслов су за добијање употребне дозволе за објекат ИКЕЕ.

Захваљујемо компанији ИКЕА на изузетној сарадњи у процесу припремања и опремања локације. Радовима на опремању грађевинског земљишта створили су се услови за даљи Развој ове зоне и долазак нових инвеститора. Опширније