ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Издавање пословног простора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је оглас о прикупљању писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у Београду на више локација. Понуђено је 30 локала, 5 канцеларија, 1 магацин и 60 гaражних и паркинг места за које се заинтересовани закупци могу пријавити до 10. маја. У зависности од зоне и намене простора, почетне цене закупа крећу се од 138 до 877 динара по квадратном метру, а у случају да закупци простор користе за обављање посебно одређених делатности почетна цена закупнине је нешто виша, у складу са градском одлуком о утврђивању закупнина. Опширније

Земљиште у Блоку 63 продато за 800 милиона динара

By | Вести

Земљиште у Блоку 63 у Новом Београду продато је за 800 милиона динара на лицитацији која је одржана 13. априла у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. До рока предвиђеног огласом, у Дирекцију су приспеле три пријаве, а највиши износ за локацију понудила је Грађевинска дирекција Србије, која ће излицитирани износ уплатити у буџет града Београда. Осим износа за купљено земљиште инвеститор ће у поступку изградње будућих објеката у буџет града Београда уплатити допринос за уређивање грађевинског земљишта који му буде обрачунат у грађевинској дозволи.
Опширније

За посао у центру Београда пристигла једна понуда – из Новог Сада

By | Вести
На отварању понуда за израду пројеката за реконструкцију Безистана пристигла је једна понуда, и то пројектантске куће из Новог Сада. Да ли ће посао процењен на 2,5 милиона динара бити и уговорен, одлучиће комисија за јавну набавку која прегледа једину пристиглу понуду. На прошлогодишњу истоветну јавну набавку није се јавила ниједна пројектантска кућа. Опширније

При крају изградња приступне саобраћајнице Прокопу

By | Вести

Радови на изградњи саобраћајнице са инфраструктуром и мостовском конструкцијом за приступ железничкој станици Београд-Центар, познатој под именом Прокоп, приводе се крају. Радови су почели у августу прошле године, а завршетак је планиран до краја маја ове године. Вредност уговорених радова је 380 милиона динара. Опширније

Три недеље до истека рока за подношење захтева за измирење дуга Дирекцији

By | Вести

Откако је у јануару Скуштина града Београда усвојила Одлуку о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, преко двеста дужника поднело је захтев за закључење уговора. Град Београд ће по закљученим уговорима приходовати више од 200 милиона динара, а инвеститорима се омогућава да плате своје досадашње дуговање, са или без попуста, уз отпис обрачунате, а неплаћене камате. У складу са одлуком из јануара, захтеви се могу поднети до 27. априла. Опширније

Изложба конкурсних радова за део Блока 13 у Новом Београду

By | Вести

Изложба конкурсних радова отвореног анкетног једностепеног анонимног урбанистичко-архитектонског конкурса за део Блока 13 у Новом Београду одржаће се у Урбанистичком заводу Београда, Палмотићева бр. 30, од 27. марта до 7. априла, сваког радног дана од 9 до 19 сати и суботом од 9 до 15 сати, док ће се дискусија о радовима одржати 7. априла у 16 сати.
Опширније

Уговор за пројектовање и изградњу пешачке пасареле – веза Великог степеништа и Савског кеја

By | Вести
У Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда данас је потписан уговор о пројектовању и изградњи пешачке пасареле, којом ће се остварити веза Великог степенишног силаза и Савског кеја. Овај објекат ће повезати Београдску тврђаву и пешачку зону са шеталиштем дуж Саве и Дунава. Такође, изградњом пешачке пасареле обезбедиће се безбедан прелазак преко фреквентне улице и железничке пруге. Опширније

Дистрибутивни цевовод затвара прстен у Рипњу

By | Вести
Од Брђанске улице у Рипњу до Пута за Павићевац на Крагујевачком (Авалском) путу изграђен је дистрибутивни цевовод дужине осам километара, којим је затворен водоводни прстен око Рипња. Тиме сва насеља у овом подручју добијају стабилно снбдевање градском водом, а омогућава се и наставак изградње секундарне мреже у деловима Рипња где она још није изграђена. Вредност изведених радова је 76,5 милиона динара.
Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 63 у Новом Београду

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Блоку 63 у Новом Београду. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а пријаве за учешће се подносе до 12. априла 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.
Опширније

Стручне службе града Скопља у посети Дирекцији за грађевинско земљиште

By | Вести
Делегација града Скопља из Сектора за информатичке технологије и модернизацију, са представницима предузећа GDI Gisdata из Скопља и Београда, посетили су током ове недеље Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Циљ пoсeтe биo je дa сe члaнoви дeлeгaциje упознају са решењима географског информационог система који је имплементиран у Дирекцији.
Опширније