ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Портфолио Дирекције

By | Вести
Дирекција је на својој интернет страни (portfolio.beoland.com) представила резултате рада и извештај за 2016, с обзиром да је за последњих 21 годину реализовала преко 600 инфраструктурних објеката на подручју Београда и инвестирала више од милијарду евра у изградњу и реконструкцију саобраћајница, водовода и канализације. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта на локацији у Омладинској улици

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у Омладинској улици, општина Савски венац. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а пријаве за учешће се подносе до 15. децембра 2016. године, док ће се јавно надметање одржати 16. децембра у Дирекцији.
Опширније

Одлука о избору закупца пословног простора

By | Вести
На основу члана 8. став 7 Одлуке Скупштине града Београда о начину, условима, критеријумима и мерилима за доделу пословног простора који је у јавној својини града Београда у закуп под посебним условима у циљу подстицања самозапошљавања и проширења пословања („Сл.лист града Београда“ бр. 37/16), Комисија за вредновање и рангирање пријава, дана 17.10.2016. године донела је Одлуку о избору закупца пословног простора. Опширније