ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Јавно надметање за продају земљишта на Звездари

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Станислава Сремчевића на Звездари. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена грађевинска парцела у Улици Станислава Сремчевића, којој одговара катастарска парцела број 21858 КО Звездара, површине 504 метара квадратних. Локација се налази на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића, у површинама намењеним за становање са делатностима, где становање може да буде заступљено 70%. Дозвољена је изградња сутеренских, подрумских и надземних етажа максимално П+5+Пс, док није дозвољена изградња стамбеног простора у сутерену и приземљу.

Опширније

До грађевинске дозволе кроз уговор за изградњу недостајуће инфраструктуре

By | Вести

Недостатак јавне комуналне инфраструктуре инвеститорима може да буде једна од препрека за добијање грађевинске дозволе. Од пре неколико година законом је дата могућност да инвеститори закључе уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и на тај начин обезбеде да се објекат који граде прикључи на градску комуналну мрежу. Примењујући таква законска решења, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда позвала је пре три године инвеститоре да поднесу захтеве, после чега је закључено близу 150 уговора, кроз које се реализује јавна инфраструктура у вредности од око две милијарде динара. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Браће Јерковић

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Браће Јерковић. Пријаве се подносе до 13. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште површине 2245 метара квадратних на коме је планирана изградња објеката за спорт и рекреацију комерцијалног карактера, са колективном гаражом у подрумским етажама.

Опширније

Јавни увид у план детаљне регулације прве фазе постројења у Великом Селу

By | Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. новембра 2018. године до 15. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавни увид у план детаљне регулације Парка пријатељства у Новом Београду

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА НА ПОДРУЧЈУ „ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА“-УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 13. новембра до 13. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Изградња водовода и канализације у Обреновцу

By | Вести

Град Београд је обезбедио средства у износу од 130 милиона динара за изградњу дистрибутивног цевовода, као и фекалне канализационе мреже у Обреновцу, за које је у току прикупљање понуда за извођење радова. Инвестицију реализује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда по плану и програму Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Током новембра ће бити прикупљене понуде и извршен њихов преглед, после чега ће бити закључени уговори са најповољнијим понуђачима. Опширније

Изградња саобраћајног прикључка гробљу у Рајковцу

By | Вести
У току су радови на изградњи саобраћајног прикључка гробљу у Рајковцу на магистрални пут у Младеновцу. Град Београд је обезбедио средства у износу од 35,1 милион динара, а инвестицију реализује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у сарадњи са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Планирано је да радови на изградњи саобраћајног прикључка буду завршени у децембру. Опширније

БЕОГРАД ЈЕ ЗБОГ ДИВЉЕ ГРАДЊЕ ИЗГУБИО МЕТРО: Годишње се губи чак 30 милиона евра!

By | Вести

Престоница годишње губи око 30 милиона евра на име дажбина за уређење и опремање грађевинског земљишта, а у остатку државе смо изгубили бар још толико, каже Миљкан Карличић

Град Београд због нелегалне градње годишње изгуби 30 милиона евра, док смо од 2000. изгубили око милијарду долара, односно новац за који је у престоници могао да се сагради метро, а да не говоримо колико школа или болница је могло да се изгради или опреми за те паре!

Председник Надзорног одбора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Миљкан Карличић каже да са запрепашћењем може да потврди да градња на дивље и даље траје. Опширније

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, Градска општина Чукарица

By | Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. oктобра до 22. новембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 13. децембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

Водовод у насељу Ледине и канализација у Виноградској улици у Новом Београду

By | Вести

У оквиру програма уређивања грађевинског земљишта, Град Београд је обезбедио средства за за пројектовање и изградњу водовода у насељу Ледине и канализације у Виноградској улици, у општини Нови Београд. Тендере је, у сарадњи са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, расписала Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, а процењена вредност за оба посла је око 120 милиона динара.

Пројектовање и извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Ледине представља посао од великог значаја за становнике овог дела Новог Београда, с обзиром да у насељу постоји делимично изграђена водоводна мрежа недовољног капацитета. Зато је донета одлука да се уради идејни пројекат и пројекат за грађевинску дозволу, који ће представљати основ за добијање одговарајуће дозволе за реконструкцију и изградњу три километра водоводне мреже у више од десет улица насеља Ледине. Новоизграђена мрежа ће бити повезана на градски цевовод у Сурчинској улици, према условима надлежног јавног предузећа.

Секундарна канализациона мрежа градиће се на јужној страни Виноградске улице, према реци Сави, где не постоји изграђена секундарна канализациона мрежа, а насељавање овог подручја је интензивирано током последњих деценија. Ради спречавања даљег неконтролисаног изливања отпадних вода у околно подручје, програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину који усваја Скупштина града Београда, планирана је израда техничке документације и извођење радова на изградњи око 1500 метара секундарне канализационе мреже. Одвођење отпадних вода обезбедиће се за близу сто домаћинстава уз Виноградску улицу, а по завршетку радова корисници ће моћи да се пријаве надлежном комуналном предузећу за прикључење на градску мрежу. Канализација пречника 250 мм биће повезана на постојећи гравитациони канал у Виноградској улици и даље ка канализационој црпној станици.

Понуде ће се прикупљати до 8. новембра, после чега ће уследити њихов преглед и закључење уговора са најповољнијим понуђачима. Радови ће се изводити следеће године, по завршетку израде техничке документације и добијању неопходних дозвола за грађење.