ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Јавни увид у План детаљне регулације за комплекс БИП-а

By | Вести

Нацрт плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, Градска општина Савски Венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Опширније

Јавни увид у прву фазу урбанистичког плана подручја уз Виноградску улицу у Новом Београду

By | Вести

Нацрт планa детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза, са извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Опширније

Јавни увид у план детаљне регулације за ППОВ „Остружница“

By | Вести

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Опширније

Отворене понуде на тендеру за израду идејног решења каналисања насеља Калуђерица

By | Вести

У Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда јуче су отворене понуде за израду идејног решења каналисања насеља Калуђерица. На тендер су стигле две пријаве од којих ће, после њиховог прегледа и вредновања, једна бити прихваћена као најповољнија. Процењена вредност посла је 14 милиона динара, а учесници су на тендеру понудили између 10,2 и 11,8 милиона динара. Циљ Дирекције на овом тендеру је да се добије техничка документација на основу које ће се у наредном периоду израдити пројекти за грађевинску дозволу и изградњу 12 километара примарне и 105 километара секундарне мреже у насељу Калуђерица. Опширније

Треће јавно надметање за продају земљишта у Блоку 53

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на локацији у Блоку 53 у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 11. марта, док ће се лицитација одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена локација иза царинске испоставе Терминал Београд, у близини ауто-пута Е70, површине 21.058 метара квадратних. Локација се налази у површинама намењеним за привредне делатности и привредне зоне, а на земљишту се могу градити објекти у функцији привредно-производне или комерцијално-пословне намене, као и пратеће инфраструктуре. Опширније

Јавни увид у План детаљне регулације ширег подручја Блока 9Б

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9б (ретензија), Градска општина Земун и Нови Београд

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 4. фебруара до 8. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Од дужника наплаћено близу 600 милиона динара

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда обезбедила је у буџету града још 593 милиона динара, колико су уплатили дужници по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта у оквиру последњег репрограма. Поређења ради, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда за овај износ је претходних година извела преко 70 километара канализације у насељима широм града – Крњача, Сурчин, Плави хоризонти, Ресник, Сунчани брег, Браче Југовић, Мала Утрина и Шљивице.

Осим нових средстава за изградњу инфраструктуре, наплатом 593 милиона динара кроз репрограм смањена су и потраживања Дирекције по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта за око 1,5 милијарди динара. Толико је, наиме, износио укупан дуг са каматама за око 170 дужника који су одлучили да искористе овај репрограм и да своје изграђене објекте, за које нису платили накнаду, на легалан начин уведу у јавну евиденцију непокретности. Опширније

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, Градска општина Земун

By | Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 22. јануара до 22. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 21. марта 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. фебруара 2019. године. Опширније

Велики број фирми заинтересован за изградњу Интермодалног терминала у Батајници

By | Вести
Дванаест фирми из земље и иностранства изразило је заинтересованост да учествује на тендеру за изградњу Интермодалног терминала у Батајници. Они су данас имали прилику да обиђу локацију, после чега су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство финансија заједно са Градом Београдом и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, одржали састанак са потенцијалним понуђачима и том приликом пружили им додатне информације о радовима и овом пројекту. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у општини Лазаревац

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац. Пријаве за учешће се подносе до 18. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2146 метара квадратних. Земљиште се налази у површинама намењеним за становање са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. На парцели се може градити објекат максималне висине П+2+Пк, а бруто развијена грађевинска површина објекта може да буде 3433,60 метара квадратних. Опширније