ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Урбанистички план за насеље Церак-Виногради и представљање изложбе у Њујорку

By | Вести

Поводом изложбе БЕТОНСКА УТОПИЈА: АРХИТЕКТУРА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1948-1980, која се одржава у Музеју модерне уметности у Њујорку (МоМА) од 10. јула 2018. године до 17.јануара 2019. године, у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда одржана је презентација, на којој је арх. Миленија Марушић пренела своје утиске из Њујорка и са свечаног отварања ове изложбе, је била једина од свих учесника чији су радови представљени.

Међу радовима на овој изложби, значајно место заузимају експонати везани за насеље Церак-Виногради, дело архитеката и брачног пара Миленије и Дарка Марушића и арх. Недељка Боровнице. Вредност овог пројекта је у препознатљивој ауторској архитектури и концепту насеља који је био веома иновативан за период у коме је настао, што је један од разлога да је насеље Церак-Виногради први стамбени комплекс у Београду који је у проглашењу за културно добро.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у циљу очувања аутентичности овог насеља, финансира и прати израду Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, који обухвата завршни – нереализован део насеља Церак-Виногради. План је у фази израде нацрта плана, током које Дирекција остварује блиску сарадњу са арх. Миленијом Марушић, са циљем да будући планирани садржаји у просторно-амбијенталном и функционалном погледу остваре што већу интеграцију са већ реализованим насељем Церак-Виногради.

Како се овим планом разрађује комплекс који има посебан значај и улогу у свеопштој слици насеља, намера Дирекције је да реализацијом ове локације задржи насеље као јединствену амбијенталну целину и да сачува његову основну вредност – јединствено природно окружење, физичку структуру и живот у њему.

Реконструкција цевовода у Сопоту

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је тендер за извођење радова на реконструкцији цевовода у Сопоту, од резервоара „Живановић“ до центра насеља. Понуде се достављају до 8. новембра, а процењена вредност радова је 61 милион динара.

Опширније

Наставак изградње канализације у насељу Алтина у Земуну

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда наставља да реализује пројекте изградње секундарне канализационе мреже са кућним прикључцима у насељу Алтина. Сада се гради око 800 метара мреже у улицама Абебеа Бикиле, Зука Џумхура, Павла Вуисића и Хемигвејевој, а вредност посла је 23,2 милиона динара. Опширније

Водовод у Улици младих горана у Батајници

By | Вести
Завршени су радови на изградњи дистрибутивног водовода у Улици младих горана у Батајници дужине 1,2 километра. У току је примопредаја изведених радова надлежном градском предузећу, код којег ће корисници моћи да покрену поступак прикључења на новоизграђени водовод. Грађани су до сада користили водоводну мрежу која није била урађена у складу са прописаним техничким условима и то је био главни разлог због којих се појавила потреба за изградњом нове водоводне мреже. Опширније

Јавни увид у нацрт ПДР подручја центра Бановог брда, општина Чукарица

By | Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 10. септембра до 10. октобра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. новембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 10. октобра 2018. године. Опширније

Јавни увид у нацрт ПДР подручја између ауто-пута Београд – Нови Сад (М22), саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника

By | Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 3. септембра до 3. октобра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. октобра 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

Почетак радова на уређењу Трга републике

By | Вести
Извођач радова на уређењу Трга републике започео је припремне радове постављањем ограде око пешачког дела трга и допремањем градилишне опреме и инфраструктуре. Наредних дана ће се обављати геодетско снимање нултог стања зоне уређења и уклањање постојећег мобилијара. Затим ће се кренути и са свим другим радовима прве фазе, у којој ће се уређивати пешачки простор трга, док ће у другој фази уређења на пролеће бити реконструисана саобраћајна мрежа од Васине и Француске до Македонске и Коларчеве улице. Вредност радова је 922 милиона динара, а ток радова може да се прати уживо преко интернет стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 53

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на локацији у Блоку 53 у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 24. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.
За продају је оглашена локација иза царинске испоставе Терминал Београд, у близини ауто-пута Е70, површине 21.058 метара квадратних. Локација се налази у површинама намењеним за привредне делатности и привредне зоне, а на земљишту се могу градити објекти у функцији привредно-производне или комерцијално-половне намене, као и пратеће инфраструктуре.

Опширније

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут

By | Вести, Планови у изради

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић, ГО Звездара и ГО Палилула

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 1. до 31. августа 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Отворене понуде за уређење Трга републике

By | Вести

На тендер за уређење Трга републике пристигле су две понуде, које су данас отворене у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. За посао уређења простора између Народног позоришта, Народног музеја, палате „Риунионе“, Дома штампе, Коларчеве и Македонске улице, до Платоа Зорана Ђинђића пријавиле су се две групе понуђача, од којих једну предводи Штрабаг, а другу Енергопројект нискоградња. Обе понуде су испод процењене вредности и током јула ће се вршити њихова детаљна провера, после чега ће бити донета одлука о најповољнијем понуђачу. Опширније