Деветнаест инвеститора се пријавило за куповину земљишта на Звездари

By | Вести, Истакнуто
Земљиште на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића на Звездари продато је на јавном надметању које је обављено у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. За учешће на лицитацији пријавило се деветнаест заинтересованих правних и физичких лица, а највећу цену дало је предузеће ЉУБА ИНВЕСТ из Параћина, које ће у буџет Београда уплатити 108 милиона динара за купљено земљиште и додатно ће, у поступку прибављања грађевинске дозволе, уплатити средства на име обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Велики број пријављених инвеститора на лицитацији потврђује, с једне стране, транспарентност поступака које спроводи Дирекција и, са друге стране, говори о поверењу инвеститора да своја средства уложе у непокретности које отуђује Град Београд. Опширније

Урбанистичко-техничка документација за изградњу водоводне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци у Лазаревцу

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је тендер за пројектовање водовдне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци. Процењена вредност израде техничке документације је 9,6 милиона динара, а тендер је значајан јер ће се добити пројекти за више објеката водоснабдевања и водоводне мреже дужине 23,5 километара. Пријаве пројектантских кућа Дирекција ће прикупљати до 21. јануара, када ће почети преглед пристиглих понуда и одабир најповољнијег пружаоца ових услуга. Опширније

Откривање неексплодираних убојитих средстава код Старог савског моста

By | Вести
На око метар удаљености од стуба Старог савског моста, на новобеоградској страни, током геомеханичких истраживања у оквиру израде идејног пројекта новог моста пронађена је бомба, о чему су по прописаној процедури обавештени надлежни државни органи, који су спровели испитивање, идентификацију и уклањања пронађеног предмета. Опширније

У јануару истиче рок за подношење захтева за репрограм дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

By | Вести

Почетком јануара следеће године, односно за нешто више од месец дана, истиче рок за подношење захтева у складу са Одлуком о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, која је ступила на снагу 4. јула.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта на Звездари

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Станислава Сремчевића на Звездари. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена грађевинска парцела у Улици Станислава Сремчевића, којој одговара катастарска парцела број 21858 КО Звездара, површине 504 метара квадратних. Локација се налази на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића, у површинама намењеним за становање са делатностима, где становање може да буде заступљено 70%. Дозвољена је изградња сутеренских, подрумских и надземних етажа максимално П+5+Пс, док није дозвољена изградња стамбеног простора у сутерену и приземљу.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Станислава Сремчевића, општина Звездара

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Станислава Сремчевића и Војислава Илића, у Градској општини Звездара, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела 21858 КО Звездара, површине 504 m2, уписанa у Листу непокретности број 5590 КО Звездара, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 26.11.2018.год.

До грађевинске дозволе кроз уговор за изградњу недостајуће инфраструктуре

By | Вести

Недостатак јавне комуналне инфраструктуре инвеститорима може да буде једна од препрека за добијање грађевинске дозволе. Од пре неколико година законом је дата могућност да инвеститори закључе уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и на тај начин обезбеде да се објекат који граде прикључи на градску комуналну мрежу. Примењујући таква законска решења, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда позвала је пре три године инвеститоре да поднесу захтеве, после чега је закључено близу 150 уговора, кроз које се реализује јавна инфраструктура у вредности од око две милијарде динара. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Браће Јерковић

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Браће Јерковић. Пријаве се подносе до 13. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште површине 2245 метара квадратних на коме је планирана изградња објеката за спорт и рекреацију комерцијалног карактера, са колективном гаражом у подрумским етажама.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Браће Јерковић

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште између објеката са кућним бројем 167, 179 и 191 у улици Браће Јерковић, општина Вождовац, на грађевинској парцели ГП1, површине 2.245m2, која одговара катастарским парцелама КО Вождовац: 30019/31 која је уписана у Лист непокретности број 7144, површине 1.275m2, 30019/33 која је уписана у Лист непокретности број 6659, површине 820m2 и 30022/6 која је уписана у Лист непокретности број 804, површине 150m2, све као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 13.11.2018. год.

Јавни увид у план детаљне регулације прве фазе постројења у Великом Селу

By | Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. новембра 2018. године до 15. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније