Дирекција продаје расходована службена возила

By 4. јуна 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. огласила је продају расходованих службених путничких возила, као секундарне сировине, прикупљањем затворених писмених понуда. Предмет продаје су три возила, збирно као секундарна сировина, по укупној почетној купопродајној цени у висини од 84.140,00 динара. Сва заинтересована правна и физичка лица, писмене понуде могу доставити до 15. јуна 2018. године, до 13:00 сати, у згради Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., у Његошевој улици бр. 84. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 13:15, у просторијама Дирекције.

Више информација и комплетну документацију за продају расходованих службених возила можете преузети на линку:

http://www.beoland.com/wp-content/uploads/direkcija-prodaje-rashodovana-sluzbena-vozila-2/Dokumentacija-prodaja-vozila-nova.pdf