Дирекција

ДОКУМЕНТА И ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о реализацији програма пословања 01.01. – 31.03.2018. године

Ребаланс Програма пословања за 2018. годину

Програм пословања за 2018. годину

Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину (јун 2018)

Преузмите програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину

 Уговор закључен између Дирекције и Града Београда – Секретаријата за стамбене и комуналне послове од 08.09.2017.

 Споразум о раскиду уговора од 10.02.2017. и анекса основног уовора од 13.04.2017. године

 Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину (октобар 2017. године)

Измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину (јун 2017. године)

Преузмите програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину

Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.