Дирекција

ДОКУМЕНТА И ИЗВЕШТАЈИ


Информатор о раду
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
Уговор закључен између Дирекције и Града Београда – Секретаријата за стамбене и комуналне послове од 08.09.2017.
Споразум о раскиду уговора од 10.02.2017. и анекса основног уовора од 13.04.2017. године
Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.