Дирекција

Организација

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора
Миљкан Карличић
  

Чланови Надзорног одбора:
Вељко Михаиловић, дипл. правник  
Анђела Шишовић, дипл. инж. арх.  

Директор Дирекције
Бранислав Поповић, дипл. инж. арх.

E-mail Biografija

Извршни директор
др Радомир Вујадин, дипл. инж.

Оперативни директори:
Живана Кукрика, дипл. прав.
Душица Анђелковић, дипл. политиколог
Предраг Вулиновић, дипл. правник

Јединица за имплементацију пројеката

директорка јединице
Зденка Сабљић, дипл. инж. арх. 

Јединица за интерну ревизију

директор јединице
Ненад Тодоровић, дипл. правник 

Сектор за програм и припрему

директорка
Татјана Поповић, дипл. инж. грађ. 

 • Служба техничке припреме
 • Служба за планирање
 • Служба организационе припреме
 • Одељење за програм и недостајућу инфраструктуру

Сектор за локације, маркетинг и информатику

директорка
Ивана Миленковић, дипл. инж. арх. 

 • Служба за анализу и припрему локација
 • Служба за информационе технологије

Сектор за грађевинско земљиште

директорка
Гордана Лукић, дипл. екон. 

 • Служба за грађевинско земљиште
 • Служба за обрачун и уговарање

Сектор за изградњу, надзор и високоградњу

директорка
Дарка Радовић Рапић, дипл. инж. грађ. 

 • Служба за реализацију и надзор инфраструктурних радова
 • Служба за високоградњу

Сектор за имовину и правне послове

директорка
Јасна Маврић, дипл. прав. 

 • Служба за правне послове
 • Служба за имовинско правне послове

Сектор за финансије

директор
Душко Никодијевић, дипл. екон. 

 • Служба за финансијску оперативу
 • Служба за рачуноводствено-књиговодствене послове

Сектор за људске ресурсе и опште послове

директорка
Дивна Малбаша, дипл. прав. 

 • Служба за људске ресурсе и нормативно-правне послове
 • Служба за опште послове – логистика

Сектор за јавне набавке

директорка
Маја Вукадиновић, дипл. прав. 

 • Служба за јавне набавке
 • Одељење подршке пословању