Дирекција

Организација

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора
Миљкан Карличић
  

Чланови Надзорног одбора:
Вељко Михаиловић, дипл. правник  
Никица Ражнатовић, дипл. инж. арх.  

Директор Дирекције
Бранислав Поповић, дипл. инж. арх.

E-mail Biografija

Извршни директор
др Радомир Вујадин, дипл. инж.

Оперативни директори:
Живана Кукрика, дипл. прав.
Милица Радовић, дипл. прав.

Јединица за имплементацију пројеката

директорка јединице
Зденка Сабљић, дипл. инж. арх. 

Сектор за програм и припрему

директорка
Татјана Поповић, дипл. инж. грађ. 

 • Служба техничке припреме
 • Служба за планирање
 • Служба организационе припреме
 • Одељење за програм и недостајућу инфраструктуру

Сектор за локације, маркетинг и информатику

директорка
Ивана Миленковић, дипл. инж. арх. 

 • Служба за анализу и припрему локација
 • Служба за информационе технологије

Сектор за грађевинско земљиште

директорка
Гордана Лукић, дипл. екон. 

 • Служба за грађевинско земљиште
 • Служба за обрачун и уговарање

Сектор за изградњу, надзор и високоградњу

директорка
Дарка Радовић Рапић, дипл. инж. грађ. 

 • Служба за реализацију и надзор инфраструктурних радова
 • Служба за високоградњу

Сектор за имовину и правне послове

директорка
Јасна Маврић, дипл. прав. 

 • Служба за правне послове
 • Служба за имовинско правне послове
 • Служба за имовину

Сектор за финансије

директор
Душко Никодијевић, дипл. екон. 

 • Служба за финансијску оперативу
 • Служба за рачуноводствено-књиговодствене послове

Сектор за људске ресурсе и опште послове

директорка
Дивна Малбаша, дипл. прав. 

 • Служба за људске ресурсе и нормативно-правне послове
 • Служба за опште послове – логистика

Сектор за јавне набавке

директор
Ивица Здравковић, дипл. прав. 

 • Служба за јавне набавке
 • Одељење подршке пословању