A+ R A-
.

GENERALNI URBANISTI─îKI PLAN BEOGRADA

GUP BeogradaGeneralni urbanisti─Źki plan Beograda (GUP) obuhvata gra─Ĺevinsko podru─Źje povr┼íine oko 56.540 ha, od ─Źega je gra─Ĺevinsko zemlji┼íte povr┼íine oko 51.970 ha.

Koncepcija razvoja, ure─Ĺivanja i za┼ítite grada Beograda kao evropske metropole, centra administracije, kulture, poslovanja i privrede zasniva se na:

  • urbanoj obnovi i pove─çanju kvaliteta postoje─çih urbanih celina;
  • racionalnom ┼íirenju gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta i o─Źuvanju neizgra─Ĺenog prirodno kvalitetnog zemlji┼íta;
  • planiranju izgradnje i ure─Ĺenja uva┼żavaju─çi vredne elemente prirode, predela i ekolo┼íki osetljivih podru─Źja;
  • odr┼żivom kori┼í─çenju i za┼ítiti vodnih resursa;
  • odr┼żavanju, revitalizaciji, unapre─Ĺenju i promociji kulturnih dobara;
  • modernizaciji i razvoju saobra─çajnih i infrastrukturnih kapaciteta i komunalnih usluga;
  • efikasnijem kori┼í─çenju gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, rehabilitacijom i urbanizacijom nekada┼ínjih privrednih i komunalnih zona;
  • omogu─çavanju izgradnje na planovima predvi─Ĺenim lokacijama (nove stambene zone, javni i rekreativni sadr┼żaji, komercijalne zone, privredne zone i privredni parkovi)

Urbanisti─Źki zavod Beograda izradio je Generalni urbanisti─Źki plan Beograda koji je Skup┼ítina grada Beograda usvojila 7. marta 2016. godine (ÔÇ×Sl. list grada BeogradaÔÇť br. 11/16).

Preuzmite:
pdfGeneralni urbanisti─Źki plan Beograda - tekst (ÔÇ×Sl. list grada BeogradaÔÇť br. 11/16)


Granica plana i podela na zone Postojeća namena površina Plan namene površina
1. Granica plana i podela na zone 2. Postojeća namena površina 3. Plan namene površina
Generalna re┼íenja saobra─çaja Generalna re┼íenja sistema snabdevanja toplotnom energijom, gasom i naftnim derivatima Generalna re┼íenja sistema snabdevanja elektri─Źnom energijom i telekomunikacionim uslugama
4. Generalna re┼íenja saobra─çaja 5.1. Generalna re┼íenja sistema snabdevanja toplotnom energijom, gasom i naftnim derivatima 5.2 Generalna re┼íenja sistema snabdevanja elektri─Źnom energijom i telekomunikacionim uslugama
Generalna rešenja sistema snabdevanja vodom Generalna rešenja sistema kanalisanja atmosferskih i otpadnih voda Trajna dobra Beograda
5.3 Generalna rešenja sistema snabdevanja vodom 5.4. Generalna rešenja sistema kanalisanja atmosferskih i otpadnih voda 6. Trajna dobra Beograda
Vode i vodne povr┼íine Ograni─Źenja urbanog razvoja Podru─Źja dalje planske razrade
7. Vode i vodne povr┼íine 8. Ograni─Źenja urbanog razvoja 9. Podru─Źja dalje planske razrade
Direkcija za gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 2041 300