Инфраструктура

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда спроводи припреме за изградњу недостајуће инфраструктуре и у свом годишњем програму има преко 250 позиција, које обухватају израду планске и техничке документације, као и извођење радова за изградњу недостајуће инфраструктуре. Како би се обезбедили услови за добијање грађевинске дозволе за сваки појединачни пројекат, потребно је на основу планског документа формирати грађевинске парцеле и на њима уписати јавну својину града Београда. То подразумева, између осталог, и да имовинско-правни односи буду решени на свакој катастарској парцели која улази у састав грађевинске парцеле на којој ће се градити нова инфраструктура.

На овом месту можете погледати како за неке од пројеката изгледа степен решености имовинско-правних односа,а сваки од понуђених приказа прати одговарајућа легенда. Прегледом документа у Адобе Реадеру могуће је активирање појединачних приказа за дате слојеве.

ВЕЗА БОРСКА – ПЕТЉА ЛАСТА

Општина: Вождовац
Категорија: Саобраћајнице


Борска – петља Ласта
Борска – петља Ласта (стање на дан 20.05.2016)

ПОДРУЧЈЕ ПДР „ПАШИНА ЧЕСМА“ – ГУСИЊСКА НОВА

Општина: Звездара
Категорија: Саобраћајнице


Гусињска нова

ИБАРСКА МАГИСТРАЛА ОД УЛИЦЕ ПИЛОТА М. ПЕТРОВИЋА ДО АУТОПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ

Општина: Чукарица
Категорија: Саобраћајнице


Ибарска магистрала

САОБРАЋАЈНИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА

Општина: Обреновац
Категорија: Саобраћајнице


Милована Глишића

САОБРАЋАЈНИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

Општина: Савски венац
Категорија: Саобраћајнице


Патријарха Павла

УЛИЦА ПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА

Општина: Савски венац
Категорија: Саобраћајнице


Пере Велимировића

РЕТЕНЗИЈА Р1 НА КУМОДРАШКОМ ПОТОКУ

Општина: Вождовац
Категорија: Канализација


Кумодрашки поток

САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ АУТОПУТ У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ

Општина: Земун
Категорија: Саобраћајнице


Саобраћајнице привредна зона аутопут

САОБРАЋАЈНИЦА НА ПОТЕЗУ СЛАВИЈА – ЖИЧКА

Општина: Врачар
Категорија: Саобраћајнице


Славија – Жичка

КАНАЛИЗАЦИЈА У ЈЕЛЕЗОВАЧКОЈ И УРОШЕВАЧКОЈ УЛИЦИ У РЕСНИКУ

Општина: Раковица
Категорија: Канализација


Ресник

НОВА II УЗ ТРГОВАЧКУ УЛИЦУ

Општина: Чукарица
Категорија: Саобраћајнице


НОВА II

ППОВ ВЕЛИКО СЕЛО

Општина: Палилула
Категорија: Канализација


ППОВ Велико село