Инфраструктура

Статус захтева за изградњу недостајуће инфраструктуре

У случајевима мањих интервенција на секундарном опремању грађевинског земљишта, веома је чест интерес правних и физичких лица да сопственим средствима финансирају изградњу недостајуће, неопходне  инфраструктуре за функционисање свог објекта, коју би потом предали – донирали граду Београду у трајно власништво, с обзиром да  Дирекција, као ималац јавних овлашћења за реализацију јавних инфраструктурних објекта, не може  уговарати  финансирање изградње такве инфраструктуре, уколико тај инфраструктурни објекат није предвиђен планом јавних набавки.

У циљу омогућавања што већем броју заинтересованих Инвеститора да у пројектованом року прибаве грађевинску дозволу за свој објекат, те у складу са издатим локацијским условима-који налажу изградњу неопходне – недостајуће инфраструктуре ради прикључења објекта на комуналну инфраструктуру, исти у планираном року ставе у функцију, предвиђена је могућност закључивања уговора којим би се правно или физичко лице обавезао да у име Дирекције финансира све активности на изради техничке документације, извођењу радова и техничком прегледу објекта недостајуће инфраструктуре и изграђени објекат донира граду, без права  на умањење доприноса за уређење грађевинског земљишта. Дирекција је дужна да своје стручне службе ангажује на праћењу и контроли активности приликом пројектовања и изградње предметног објекта, што је гаранција  да ће будући објекат јавне комуналне инфраструктуре бити технички исправно изведен, у складу са позитивним законима и прописима који важе за врсту објекта који се гради и предаје  граду Београду.

Закључење уговора ове врсте је  од општег интереса за развој града, уштеду буџетских средстава, подстицање грађевинских инвестиција, а сходно томе и развој свих других привредних делатности на територији града Београда.

За подношење захтева за уговарање недостајуће инфраструктуре потребно је доставити:
–   Захтев
–   Локацијске услове
–   Услове водовода са графичким прилогом
–   Услове канализације са графичким прилогом
–   Копију плана
–   Лист непокретности
–   Копију подземних инсталација


* Графички приказ и информације о статусу захтева за изградњу недостајуће инфраструктуре можете погледати и у оквиру ГИС апликације Дирекције – слој Недостајућа инфраструктура.

Р. бр.ДатумОпштинаБрој захтеваСтатусЛокацијаПредмет опремања
127.03.2015.Палилула18335Потписан уговорУлица братсва и јединстваИзградња недостајуће инфраструктуре
209.04.2015.Звездара21963Потписан уговорулица Ивана БожићаИзградња недостајуће инфраструктуре
323.04.2015.Звездара24029Потписан уговорКО Велики Мокри ЛугИзградња недостајуће инфраструктуре
424.04.2015.Нови Београд24169Потписан уговорБулевар Милутина МиланковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
526.05.2015.Звездара30611Одбијен захтевУлица Драгослава Ђорђевића - ГошеИзградња недостајуће инфраструктуре
604.06.2015.Звездара33329Потписан уговорУлица Војводе БлажетеИзградња недостајуће инфраструктуре
708.06.2015.Вождовац33829Одбијен захтевУлица пут за МарковићеИзградња недостајуће инфраструктуре
810.06.2015.Звездара34287Потписан уговорГусињска новаИзградња недостајуће инфраструктуре
916.06.2015.Вождовац35704Одбијен захтевулица Милутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
1029.06.2015.Палилула38346Потписан уговорУралска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
1103.07.2015.Нови Београд39838Потписан уговорНови БеоградИзградња недостајуће инфраструктуре
1213.07.2015.Чукарица41538Одбијен захтевИзмеђу улица 7.део и Нова 1Изградња недостајуће инфраструктуре
1317.07.2015.Раковица42511Одбијен захтевкп.бр.30/372, КО РесникИзградња недостајуће инфраструктуре
1420.07.2015.Врачар42747Потписан уговорСмиљанићева улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
1521.07.2015.Палилула43022Потписан уговорКО Вишњица кп.бр.2199/3Изградња недостајуће инфраструктуре
1623.07.2015.Чукарица43523Одбијен захтевКО Велика Моштаница Кп.бр.1211/3Изградња недостајуће инфраструктуре
1724.07.2015.Земун43971Одбијен захтевулица Радоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
1804.08.2015.Вождовац45810Одбијен захтевулица Милутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
1905.08.2015.Раковица46066Одбијен захтевкп.бр.30/551, КО РесникИзградња недостајуће инфраструктуре
2010.08.2015.Земун47405Одбијен захтевулица Драгана РакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
2114.08.2015.Обреновац48384Одбијен захтевулица Проте Матеје НенадовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
2218.08.2015.Сурчин48891Одбијен захтевСурчинска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
2303.09.2015.Земун52450Одбијен захтевулица Радоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
2408.09.2015.Звездара54031Одбијен захтевЦветанова ћупријаИзградња недостајуће инфраструктуре
2508.09.2015.Звездара53806Потписан уговорЉубљанска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
2608.09.2015.Палилула53800Потписан уговорВишњичко поље кп.бр.2199/1Изградња недостајуће инфраструктуре
2714.09.2015.Обреновац54970Потписан уговоркп.бр.124/1, КО Рвати, ОбреновацИзградња недостајуће инфраструктуре
2816.09.2015.Гроцка55626Одбијен захтевПрвомајскаИзградња недостајуће инфраструктуре
2922.09.2015.Земун56663Одбијен захтевЈавне саобраћајнице ЈСП1, ЈСП2 и ЈСП4. ЗемунИзградња недостајуће инфраструктуре
3030.09.2015.Савски Венац58050Одбијен захтевКавадарскаИзградња недостајуће инфраструктуре
3102.10.2015.Врачар58919Одбијен захтевкп.бр.3697/1Изградња недостајуће инфраструктуре
3202.10.2015.Чукарица58753Одбијен захтевПаштровићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
3305.10.2015.Вождовац59572Одбијен захтевПашманскаИзградња недостајуће инфраструктуре
3408.10.2015.Раковица60561Одбијен захтевРесникИзградња недостајуће инфраструктуре
3513.10.2015.Звездара61306Потписан уговоркп.бр.372/1, КО МиријевоИзградња недостајуће инфраструктуре
3622.10.2015.Чукарица63193У процедуриЛоле РибараИзградња недостајуће инфраструктуре
3702.11.2015.Земун64927Потписан уговорРадоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
3804.11.2015.Савски Венац65826Одбијен захтевКО Савски венац кп.бр.20164,Изградња недостајуће инфраструктуре
3906.11.2015.Звездара66763Одбијен захтевулица Мирка ЛуковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4006.11.2015.Звездара66761Потписан уговорулица Мирка ЛуковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4118.11.2015.Звездара68738Потписан уговорулица БудманијеваИзградња недостајуће инфраструктуре
4219.11.2015.Врачар68904Потписан уговоругао улице Краља Милана и Краља МилутинаИзградња недостајуће инфраструктуре
4320.11.2015.Звездара69342Одбијен захтевугао улице Келтске и улице ЛошињскеИзградња недостајуће инфраструктуре
4423.11.2015.Звездара69564Потписан уговорВојислава ИлићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4523.11.2015.Звездара69753Одбијен захтевКо Велики Мокри Луг, кп.бр.956/1Изградња недостајуће инфраструктуре
4624.11.2015.Нови Београд70061Потписан уговорБлок 65Изградња недостајуће инфраструктуре
4724.11.2015.Земун69843Одбијен захтевулица Петра КочићаИзградња недостајуће инфраструктуре
4824.11.2015.Гроцка69848Одбијен захтевКружни путИзградња недостајуће инфраструктуре
4925.11.2015.Палилула70203Потписан уговорДрагослава СрејовићаИзградња недостајуће инфраструктуре
5001.12.2015.Звездара71409Потписан уговорКланичкаИзградња недостајуће инфраструктуре
5102.12.2015.Вождовац71730Одбијен захтевПашманскаИзградња недостајуће инфраструктуре
5204.12.2015.Савски Венац72845Потписан уговорКосте РацинаИзградња недостајуће инфраструктуре
5304.12.2015.Савски Венац72759Одбијен захтевулица Сање ЖивановићИзградња недостајуће инфраструктуре
5410.12.2015.Земун75303Одбијен захтевАласка, ЗемунИзградња недостајуће инфраструктуре
5511.12.2015.Звездара75494Одбијен захтевзона Пашина чесмаИзградња недостајуће инфраструктуре
5615.12.2015.Палилула76122У процедуриУлица братства и јединстваИзградња недостајуће инфраструктуре
5717.12.2015.Звездара77168Одбијен захтевМирослава КрлежеИзградња недостајуће инфраструктуре
5817.12.2015.Вождовац77356Потписан уговорСундачићева улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
5911.01.2016.Звездара1572Одбијен захтевБулевар краља АлександраИзградња недостајуће инфраструктуре
6013.01.2016.Палилула1968Одбијен захтевБорчаИзградња недостајуће инфраструктуре
6114.01.2016.Земун2190Одбијен захтевАлтинаИзградња недостајуће инфраструктуре
6218.01.2016.Чукарица2568Потписан уговорКосмајскаИзградња недостајуће инфраструктуре
6301.02.2016.Вождовац5758Одбијен захтевБеличкаИзградња недостајуће инфраструктуре
6409.02.2016.Вождовац8243Одбијен захтевМилутина МиљковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
6519.02.2016.Чукарица10032Одбијен захтевВодоводскаИзградња недостајуће инфраструктуре
6629.02.2016.Вождовац12023Потписан уговорБосе МилићевићИзградња недостајуће инфраструктуре
6707.03.2016.Стари Град14096У процедуриКраља Петра блок 20Изградња недостајуће инфраструктуре
6811.03.2016.Звездара15313Потписан уговорГусињскаИзградња недостајуће инфраструктуре
6917.03.2016.Вождовац16580Одбијен захтевБеличкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7029.03.2016.Врачар19153Потписан уговорЧернишевскаИзградња недостајуће инфраструктуре
7104.04.2016.Чукарица20715Одбијен захтевТоме БушеИзградња недостајуће инфраструктуре
7205.04.2016.Вождовац21692Одбијен захтевСтрумичкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7307.04.2016.Звездара22424Одбијен захтевулица Војводе ВлаховићаИзградња недостајуће инфраструктуре
7414.04.2016.Раковица23955Одбијен захтевМиљаковачки виноградиИзградња недостајуће инфраструктуре
7521.04.2016.Звездара25570Потписан уговорулица војводе БлажетеИзградња недостајуће инфраструктуре
7626.04.2016.Чукарица26516Одбијен захтевГоричкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7728.04.2016.Савски Венац27047Одбијен захтевугао улице Белоцркванске и Малог РадојицеИзградња недостајуће инфраструктуре
7810.05.2016.Земун29467Потписан уговорАласкаИзградња недостајуће инфраструктуре
7912.05.2016.Звездара29999Одбијен захтевулица Веселина ЧајкановићаИзградња недостајуће инфраструктуре
8012.05.2016.Врачар29922Одбијен захтевБулевар краља АлександраИзградња недостајуће инфраструктуре
8117.05.2016.Обреновац30927Потписан уговорФрушкогорскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8224.05.2016.Врачар32154Потписан уговорулица ЦерскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8325.05.2016.Земун32552Одбијен захтевНова 2 и Нова 3Изградња недостајуће инфраструктуре
8431.05.2016.Земун33585Потписан уговорПризренскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8501.06.2016.Вождовац34116Одбијен захтевМихајла ЂурићаИзградња недостајуће инфраструктуре
8606.06.2016.Земун35772Одбијен захтевСкопљанскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8709.06.2016.Чукарица36636Потписан уговорЗрмањскаИзградња недостајуће инфраструктуре
8809.06.2016.Звездара36604Потписан уговорИвана БожићаИзградња недостајуће инфраструктуре
8914.06.2016.Палилула37436Потписан уговорЧарли ЧаплинаИзградња недостајуће инфраструктуре
9015.06.2016.Звездара37736Потписан уговорШеварицеИзградња недостајуће инфраструктуре
9127.06.2016.Звездара39947Одбијен захтевВојводе ВлаховићаИзградња недостајуће инфраструктуре
9201.07.2016.Чукарица41074Одбијен захтевТаванчићиИзградња недостајуће инфраструктуре
9306.07.2016.Нови Београд42797Потписан уговорБулевар Милутина МиланковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
9406.07.2016.Сурчин42729Потписан уговорЖелезничкаИзградња недостајуће инфраструктуре
9515.07.2016.Вождовац44826Одбијен захтевСундачићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
9626.07.2016.Звездара46946Одбијен захтевТеодора МиријевскогИзградња недостајуће инфраструктуре
9702.08.2016.Врачар48402Одбијен захтевТодора од СталаћаИзградња недостајуће инфраструктуре
9804.08.2016.Врачар49151Потписан уговорШуматовачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
9911.08.2016.Земун50731У процедуриРадоја Дакића и Дзордза ВашингтонаИзградња недостајуће инфраструктуре
10018.08.2016.Земун51888Одбијен захтевСветотројчинаИзградња недостајуће инфраструктуре
10118.08.2016.Вождовац51954Одбијен захтевПауноваИзградња недостајуће инфраструктуре
10219.08.2016.Палилула52021Одбијен захтевулица Рева 5Изградња недостајуће инфраструктуре
10319.08.2016.Сурчин52105Потписан уговорМаршала ТитаИзградња недостајуће инфраструктуре
10422.08.2016.Нови Београд52428Одбијен захтевБулевар Николе ТеслеИзградња недостајуће инфраструктуре
10526.08.2016.Звездара53449Одбијен захтевМиријевоИзградња недостајуће инфраструктуре
10608.09.2016.Звездара56848Одбијен захтевМиодрага Петровића ЧкаљеИзградња недостајуће инфраструктуре
10712.09.2016.Звездара57397Одбијен захтевГосподара ВучићаИзградња недостајуће инфраструктуре
10813.09.2016.Чукарица57756Одбијен захтевПетар ДрапшинИзградња недостајуће инфраструктуре
10914.09.2016.Звездара58025Одбијен захтевМатице српскеИзградња недостајуће инфраструктуре
11019.09.2016.Звездара58958Потписан уговорМиодрага Петровића ЧкаљеИзградња недостајуће инфраструктуре
11122.09.2016.Земун59775Одбијен захтевДобановачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
11229.09.2016.Звездара61216Одбијен захтевЈелисавете АндрејевићИзградња недостајуће инфраструктуре
11303.10.2016.Земун619600Потписан уговорДобановачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
11404.10.2016.Врачар62466Одбијен захтевЈужни булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
11518.10.2016.Сурчин65655Одбијен захтевЛовачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
11619.10.2016.Вождовац65979Потписан уговорСаве МашковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
11727.10.2016.Земун68059Одбијен захтевБанатскаИзградња недостајуће инфраструктуре
11809.11.2016.Савски Венац71884Одбијен захтевОмладинскаИзградња недостајуће инфраструктуре
11918.11.2016.Врачар75333Потписан уговорСиме ИгумановаИзградња недостајуће инфраструктуре
12024.11.2016.Звездара76403Потписан уговорПећкаИзградња недостајуће инфраструктуре
12125.11.2016.Звездара76818Одбијен захтевРуђера БошковићаИзградња недостајуће инфраструктуре
12205.12.2016.Звездара79791Одбијен захтевМатице СрпскеИзградња недостајуће инфраструктуре
12306.12.2016.Земун79975У процедуриПетра КочићаИзградња недостајуће инфраструктуре
12409.12.2016.Чукарица80903Потписан уговорПаштровићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
12513.12.2016.Земун81500Потписан уговорИзградња недостајуће инфраструктуре
12614.12.2016.Раковица81678Одбијен захтевxxxИзградња недостајуће инфраструктуре
12715.12.2016.Звездара82265Одбијен захтевКовачеваИзградња недостајуће инфраструктуре
12810.01.2017.Звездара1269Одбијен захтевxИзградња недостајуће инфраструктуре
12910.01.2017.Звездара1060Одбијен захтевМиодрага ИбровцаИзградња недостајуће инфраструктуре
13012.01.2017.Гроцка1677Одбијен захтевxxxИзградња недостајуће инфраструктуре
13113.01.2017.Чукарица2008Одбијен захтевЛуковскаИзградња недостајуће инфраструктуре
13213.01.2017.Гроцка2071Одбијен захтевЛештански путИзградња недостајуће инфраструктуре
13316.01.2017.Земун2137Потписан уговорЏорџа ВашингтонаИзградња недостајуће инфраструктуре
13416.01.2017.Палилула2156Потписан уговорКнез ДаниловаИзградња недостајуће инфраструктуре
13520.01.2017.Гроцка2884Одбијен захтевЖикице Јовановића ШпанцаИзградња недостајуће инфраструктуре
13626.01.2017.Сурчин3589Потписан уговорЛовачкаИзградња недостајуће инфраструктуре
13730.01.2017.Врачар4017Потписан уговорЈужни булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
13809.02.2017.Нови Београд6732Потписан уговорНиколе ТеслеИзградња недостајуће инфраструктуре
13910.02.2017.Земун7002Потписан уговорНовоградскаИзградња недостајуће инфраструктуре
14013.02.2017.Звездара7417Одбијен захтевВелики Мокри ЛугИзградња недостајуће инфраструктуре
14117.02.2017.Чукарица7949Одбијен захтевРушањИзградња недостајуће инфраструктуре
14227.02.2017.Звездара9714Одбијен захтевОрловскаИзградња недостајуће инфраструктуре
14328.02.2017.Врачар10417Одбијен захтевГосподара ВучићаИзградња недостајуће инфраструктуре
14402.03.2017.Земун10819Одбијен захтевШесте источно-босанске 3.деоИзградња недостајуће инфраструктуре
14507.03.2017.Младеновац12426Потписан уговорМладеновац варошИзградња недостајуће инфраструктуре
14609.03.2017.Чукарица13141Одбијен захтевКопаоничкаИзградња недостајуће инфраструктуре
14715.03.2017.Нови Београд14423Потписан уговорОмладинских бригадаИзградња недостајуће инфраструктуре
14816.03.2017.Чукарица14823У процедуриВодоводскаИзградња недостајуће инфраструктуре
14920.03.2017.Земун15339Потписан уговорРадоја ДакићаИзградња недостајуће инфраструктуре
15023.03.2017.Земун16737Потписан уговорШумадијскаИзградња недостајуће инфраструктуре
15106.04.2017.Вождовац20878Потписан уговорВојводе ТозеИзградња недостајуће инфраструктуре
15211.04.2017.Земун21941Одбијен захтевВојни путИзградња недостајуће инфраструктуре
15313.04.2017.Чукарица22362Одбијен захтевРадничкаИзградња недостајуће инфраструктуре
15421.04.2017.Врачар23686Потписан уговорСазоноваИзградња недостајуће инфраструктуре
15526.04.2017.Стари Град24786Потписан уговорБудимскаИзградња недостајуће инфраструктуре
15627.04.2017.Земун25487Потписан уговорСлавонска улицаИзградња недостајуће инфраструктуре
15728.04.2017.Палилула25808Одбијен захтевРаваничарскаИзградња недостајуће инфраструктуре
15811.05.2017.Врачар28911Потписан уговорЈужни булеварИзградња недостајуће инфраструктуре
15915.05.2017.Чукарица29505Одбијен захтевБеоградскаИзградња недостајуће инфраструктуре
16026.05.2017.Обреновац32645Одбијен захтевРватиИзградња недостајуће инфраструктуре
16126.05.2017.Вождовац32842Одбијен захтевБилећкаИзградња недостајуће инфраструктуре
16202.06.2017.Звездара34654Одбијен захтевНиколе ЧупићаИзградња недостајуће инфраструктуре
16307.06.2017.Палилула36310Одбијен захтевРавничарскаИзградња недостајуће инфраструктуре
16413.06.2017.Вождовац37860Потписан уговорСундечићеваИзградња недостајуће инфраструктуре
16516.06.2017.Звездара39984Одбијен захтевНиколе ЧупићаИзградња недостајуће инфраструктуре