Издавање пословног простора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда

By 25. априла 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је оглас о прикупљању писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у Београду на више локација. Понуђено је 30 локала, 5 канцеларија, 1 магацин и 60 гaражних и паркинг места за које се заинтересовани закупци могу пријавити до 10. маја. У зависности од зоне и намене простора, почетне цене закупа крећу се од 138 до 877 динара по квадратном метру, а у случају да закупци простор користе за обављање посебно одређених делатности почетна цена закупнине је нешто виша, у складу са градском одлуком о утврђивању закупнина.

Локали се налазе у Чумићевом сокачету, Метохијској, Ђушиној, Далматинској, Крижанићевој и Кумодрашкој улици, као и у новобеоградским блоковима. У насељу Лештане издаје се у закуп магацински простор површине 466 квм, а гaражна и паркинг места налазе се на локацијама у улицама Љешка, Гружанска, Гостиварска, Љубе Давидовића и Комовска у старом делу града, а у Новом Београду паркирање се може обезбедити у објектима у Војвођанској улици и Улици Уроша Мартиновића.

Пословни простор биће дат у закуп понуђачу који понуди највиши износ закупнине по квадратном метру и учешће могу да узму сва правна и физичка лица, осим оних који имају неизмирене обавезе по основу закупнине за пословни простор на коме је Дирекција корисник. Понуде морају бити примљене у Дирекцији до 10. маја у 13 сати, а отварање понуда ће се обавити истог дана у 14 сати.

Дирекција гради и издаје у закуп пословни простор за потребе уређивања грађевинског земљишта, а средства остварена по том основу користе се наменски за изградњу нове инфраструктуре. Од почетка ове године Дирекција је приходовала 85 милиона динара од закупнине пословног простора, а очекивана средства по овом основу за 2017. годину износе 390 милиона динара.