Изградња инфраструктуре на локацији ИКЕА

By 7. јула 2017.Вести

Град Београд је преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда контролисао изградњу јавне инфраструктуре за робну кућу ИКЕА, а саобраћајнице са пратећом инфраструктуром које је инвеститор изградио у оквиру јавног грађевинског земљишта прелазе у својину града Београда.

Изграђено је близу два километра саобраћајница којима се приступа комплексу, затим мост преко Завојничке реке дужине 40 метара и 5000 метара водоводне и канализационе мреже. Важан део радова представљала је и регулација Завојничке реке и Глеђевачког потока, укупне дужине 2800 метара са пропустом на Глеђевачком потоку пречника 3 метра и дужине 26 метара. Зеленило је уређено на површинама од преко 60.000 квадрата и  изведено је јавно осветљење и трафо станица. Осим надзора над извођењем радова, Дирекција је решила и имовинско-правне односе на 730 катастарских парцела које су улазиле у састав јавне инфраструктуре и уписала на њима јавну својину града Београда.

Вредност радова које је извео инвеститор је око 1,2 милијарде динара, а по изради пројекта изведеног стања биће урађен коначни обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта на бази изведених површина. Уколико је вредност радова на припремању и опремању земљишта већа од висине доприноса, разлика ће се признати инвеститору на следећем објекту у оквиру исте грађевинске парцеле.

Први корак ка реализацији робне куће ИКЕА учинила је Република Србија у октобру 2014. године када је, заједно са Градом Београдом и надлежним јавним предузећима, закључила са привредним друштвом ИКЕА Меморандум о сарадњи у циљу реализације пројекта изградње и отварања прве робне куће ИКЕА у Београду. ИКЕА је овим Меморандумом изразила намеру да учествује у изградњи јавне и комуналне инфраструктуре неопходне за функционисање објекта. Потом је уследио низ активности на реализацији потписаног меморандума како би се створили услови за доношење одлуке Надзорног одбора Дирекције о закључивању уговора са инвеститором, који је у складу са Законом о планирању и изградњи извео јавну инфраструктуру неопходну за функционисање комплекса.