Jавни увид у план тунелске везе Савске и Дунавске падине

By 18. јануара 2018.Вести

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, САВСКИ ВЕНАЦ И ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. јануара до 14. фебруара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. марта 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 14. фебруара 2018. године.

План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине налази се на јавном увиду током којег се јавност може упознати са планским могућностима за саобраћајно повезивање Савске и Дунавске падине. Пре израде плана разматрано је 13 варијантних решења тунелске везе, како са аспекта одвијања саобраћаја у централној градској зони тако и са свих осталих аспеката који укључују параметре и чиниоце који могу утицати на побољшање услова живота у централној градској зони. Такође за потребе израде овог плана, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда финансирала је у претходном периоду Идејно решење тунела од Карађорђеве до Дунавске падине са елементима идејног пројекта.

На основу изабране варијанте трасе, планским решењем дефинисане су две раздвојене тунелске цеви са порталима на Савској падини у Улици Гаврила Принципа, у зони Економског факултета, односно на Дунавској падини у Булевару деспота Стефана код зграде МУП-а (односно у близини раскрснице са Улицом Јована Авакумовића). План садржи две зоне улазно-излазних портала и једну зону тунелских деоница, које се простиру од Улице Гаврила Принципа до Булевара деспота Стефана и Цвијићеве.  Планира се изградња два паралелна тунелска објекта, дужине око 2000 метара. Предност ископа две тунелске цеви је вишеструка, јер се смањује пречник тунелског профила, а самим тим и величине померања тла изазваног конструкцијом тунела.

План треба да створи основ за реализацију тунелске везе Савске и Дунавске падине у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине и да смањи садашњу концентрацију саобраћаја у централној градској зони. На овај начин ће се смањити концентрација свих загађујућих материја и смањиће се ниво комуналне буке, што ће заједно утицати на побољшање квалитета живота за становнике ове зоне, а значајно ће се растеретити централно градско подручје од саобраћајних токова на правцу Нови Београд – Савски амфитетар – Ада Хуја

 Више информација