Јавно надметање за продају земљишта Блоку 61 у Новом Београду

By 2. октобра 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на углу улица Војвођанске и Др Ивана Рибара. Пријаве за учешће се подносе до 2. новембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. За продају је понуђена парцела површине 5913 м2 која је планирана за мешовити градски центар у зони више спратности.
Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности и износи 37.155,72 динара по метру квадратном земљишта, тако да укупан почетни износ за комплекс износи 219.701.772,36 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.
Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-15/