Јавно надметање за продају земљишта на локацији у Омладинској улици

By 14. новембра 2016.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у Омладинској улици, општина Савски венац. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а пријаве за учешће се подносе до 15. децембра 2016. године, док ће се јавно надметање одржати 16. децембра у Дирекцији.

Понуђена је једна грађевинска парцела површине 1.310 m2, на којој је планирана изградња зграде високог стандарда становања типа ретке изграђености са већим бројем станова, а дозвољена је и изградња базена, спортских терена, стакленика, фонтана, тремова, помоћних зграда и гаража. Локација је инфраструктурно опремљена, а обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру грађевинске парцеле која је предмет отуђења.

Земљиште се налази уз Омладиснку улицу у целини Лисичији поток.
Почетни износ цене земљишта које се отуђује је утврђен на основу процене тржишне вредности грађевинског земљишта које је израдила Управа јавних прихода града Београда и износи 60.356,24 din/m2 земљишта, тако да укупан почетни износ за ову грађевинску парцелу износи 79.066.674,40 динара.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14. новембра 2016. године.