Јавно надметање за продају земљишта у насељу Батајница

By 12. маја 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Саве Радовановића, у земунском насељу Батајница. Пријаве се подносе до 11. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена грађевинска парцела површине 518 метара квадратних на којој је дозвољена изградња објекта индивидуалног становања, са компатибилним наменама из области трговине и услужних делатности. Почетни износ цене за отуђење утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта и износи 3755,22 динара по метру квадратном земљишта, што за површину грађевинске парцеле укупно износи 1.945.203,96 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-naselju-batajnica-opstina-zemun/