Јавно надметање за продају земљишта у насељу Браће Јерковић

By 14. маја 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Браће Јерковић. Пријаве се подносе до 12. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште површине 2245 метара квадратних на коме је планирана изградња објеката за спорт и рекреацију комерцијалног карактера, са колективном гаражом у подрумским етажама.

Према процени коју је потврдио Секретаријат за јавне приходе, тржишна вредност земљишта на овој локацији износи 40.223,02 по метру квадратном. Локација је била оглашена прошле године и како тада није стигла ниједна пријава, почетни износ за отуђење умањује се за 20% и сада износи 72.240.543,92 динара за читав комплекс. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-ulici-brace-jerkovic-opstina-vozdovac/