Јавно надметање за продају земљишта у Улици Милоја Закића

By 25. октобра 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Милоја Закића на Чукарици. За продају су понуђене три појединачне грађевинске парцеле укупне површине 1559м2, које су планиране за изградњу објеката индивидуалног становања. Пријаве за учешће се подносе до 27. новембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности Секретаријата за финансије и укупно износи: за ГП5 19.808.188,20 динара, за ГП6 22.175.204,40 динара и за ГП7 22.756.576,80 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-16/