A+ R A-
.

KOLEKTOR INTERCEPTOR

Trasa kolektoraKolektor Interceptor je kapitalni objekat beogradske kanalizacije, koji će za narednih pedeset godina rešiti odvođenje otpadnih voda do budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Velikom Selu. Izgradnjom Interceptora biće rešen problem prikupljanja svih otpadnih, i dela atmosferskih voda Centralnog sliva beogradske kanalizacije, koji je i po površini i po broju žitelja najveći kanalizacioni sliv u Beogradu, od pet postojećih.

Izgradnjom Interceptora kanalizacioni izlivi u reku Savu kod Beogradskog sajma i Beogradskog pristaništa, kao i dunavski izlivi u Zemunu, Novom Beogradu, kod Pančevačkog mosta i Ade Huje, biće zatvoreni i otpadne vode će se usmeriti na buduće postrojenje u Velikom Selu. Posle prečišćavanja otpadnih voda, vode dobrog kvaliteta će se upuštati u Dunav.

Ukupna dužina kolektora Interceptor, od novobeogradskog Ušća, sa prolazom ispod reke Save do desne obale, i dalje ulicama Cara Dušana, Venizelisovom (Đure Đakovića) i Višnjičkom do Velikog Sela, iznosi 13.080 metara. Izvođenje kolektora predviđeno je po deonicama, kojih ima ukupno pet, u zavisnosti od promene prečnika i uliva dodatnih količina otpadne vode.

Prva deonica – od kanalizacione crpne stanice (KCS) Ušće u Novom Beogradu do ukrštanja ulica vojvode Bojovića i Tadeuša Košćuška. Dužina ove deonice je ukupno 1.520 metara sa prolazom ispod reke Save i kolektorom duž Bulevara vojvode Bojovića.

Druga deonica - otvoren iskop kolektora, ulicama Cara Dušana i Đure Đakovića do ulaza u tunel Karaburma, a ukupna dužina deonice je oko 2.800 metara.

Treća deonica - tunel „Karaburma“. Dužina ove deonice je 1.320 metara, a tokom 1990. godine izvedeno je 523 metra. Za preostali neizvedeni deo potrebno je novelirati glavne projekte. 

Četvrta deonica – Od tunela “Karaburma” do tunela “Višnjica”. Dužina ove deonice je 1.729 metara. Urađeni su glavni projekti i u prethodnom periodu izvedeno je 779 metara, dok je preostalih 890 metara kolektora izvedeno u okviru izvođenja sa petom deonicom (tunel „Višnjica“)

Od prvih planova za izgradnju 1980. godine, pa sve do 2005. godine, od ukupno 13 kilometara Interceptora izvedene su dve manje deonice, koje čine oko 10% Interceptora. Direkcija je 2005. godine pokrenula veće aktivnosti na projektovanju i pripremi, a od 2008. godine i na izgradnji. Završetkom tunela „Višnjica“ Direkcija je iz prihoda naknade za uređivanje graevinskog zemljišta realizovala preko 50% dužine Interceptora u vrednosti od 55 miliona evra, a u skladu sa raspoloživim prilivom finansijskih sredstava nastaviće se sa projektovanjem i izgradnjom preostalih deonica.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 2041 300