Криминал на Северној тангенти

By 7. новембра 2017.Вести

Десет од једанаест трафостаница на Северној тангенти обијено је од отварања саобраћајнице 2014. године. Од десет обијених трафостаница, осам је опљачкано и није у функцији, услед чега јавно осветљење не ради на 10 километара трасе. Питање је времена када ће две обијене трафостанице које су још увек у функцији престати са радом. Безбедност свих учесника у саобраћају угрожена је нефункционисањем јавног осветљења, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ургирала је од 2014. године седам пута код надлежних институција да се уреди питање употребе и одржавања трафостаница.
Северна тангента са Пупиновим мостом дугачка је 21 километар и прву деоницу до Зрењанинског пута возила користе од децембра 2014. године, а деоница до Панчевачког пута пуштена је у рад годину дана касније. Дирекција је прибавила употребну дозволу за комплетну саобраћајницу са мостом и пратећом инфраструктуром, али до данас инфраструктурни системи у оквиру објекта нису преузети на употребу и одржавање.

Како возачи не би даље трпели последице активности очигледно организоване групе, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда покренуће поступке за санацију трафостаница и њихово стављање под физичко-техничку заштиту. Поступци јавних набавки за ове радове биће покренути у најкраћем року, одмах по добијању неопходних сагласности надлежних градских институција.

Дирекција ће поново ургирати да се у решавање питања предаје на употребу и одржавање укључе стручне службе ЕПС-а, као и сви органи државне управе и локалне самоуправе који обављају послове обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја. До сада су теренске екипе Електродистрибуције Београд извршиле више пријава крађа и плетеном жицом заштитиле разваљене трафостанице, да неко невин случајно не уђе у објекат и настрада.

Обијање и крађа опреме и комплетних трафоа, тешких више стотина килограма, није могућа без ангажовања квалификованих лица која су оспособљена да изврше оволики број крађа без повреда и да украдене делове продају или уграде на нелегалном тржишту, а да не буду откривени. Употребну вредност од крађе има уље из трафоа, бакарни носачи електроинсталација и метална столарија. Према јавном увиду у откупне цене сировина и материјала којима су опремљене трафостанице, може се претпоставити да организована група заради највише 500.000 динара од једне крађе, а за санацију једне опљачкане станице, са физичко-техничким системом заштите, биће потребно 5 милиона динара из буџета града. Такође, постоји сумња да крађе нису изведене само због секундарних сировина већ и због поновне уградње опреме у нелегалне трафостанице.

Стручне службе Дирекције тренутно утврђују тачан број опљачканих трафостаница и на другим локацијама где је Дирекција градила недостајућу инфраструктуру.