GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Vodovod u naselju Ledine i kanalizacija u Vinogradskoj ulici u Novom Beogradu

By | Vesti

U okviru programa uređivanja građevinskog zemljišta, Grad Beograd je obezbedio sredstva za za projektovanje i izgradnju vodovoda u naselju Ledine i kanalizacije u Vinogradskoj ulici, u opštini Novi Beograd. Tendere je, u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne i stambene poslove, raspisala Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a procenjena vrednost za oba posla je oko 120 miliona dinara.

Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Ledine predstavlja posao od velikog značaja za stanovnike ovog dela Novog Beograda, s obzirom da u naselju postoji delimično izgrađena vodovodna mreža nedovoljnog kapaciteta. Zato je doneta odluka da se uradi idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu, koji će predstavljati osnov za dobijanje odgovarajuće dozvole za rekonstrukciju i izgradnju tri kilometra vodovodne mreže u više od deset ulica naselja Ledine. Novoizgrađena mreža će biti povezana na gradski cevovod u Surčinskoj ulici, prema uslovima nadležnog javnog preduzeća.

Sekundarna kanalizaciona mreža gradiće se na južnoj strani Vinogradske ulice, prema reci Savi, gde ne postoji izgrađena sekundarna kanalizaciona mreža, a naseljavanje ovog područja je intenzivirano tokom poslednjih decenija. Radi sprečavanja daljeg nekontrolisanog izlivanja otpadnih voda u okolno područje, programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2018. godinu koji usvaja Skupština grada Beograda, planirana je izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji oko 1500 metara sekundarne kanalizacione mreže. Odvođenje otpadnih voda obezbediće se za blizu sto domaćinstava uz Vinogradsku ulicu, a po završetku radova korisnici će moći da se prijave nadležnom komunalnom preduzeću za priključenje na gradsku mrežu. Kanalizacija prečnika 250 mm biće povezana na postojeći gravitacioni kanal u Vinogradskoj ulici i dalje ka kanalizacionoj crpnoj stanici.

Ponude će se prikupljati do 8. novembra, posle čega će uslediti njihov pregled i zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima. Radovi će se izvoditi sledeće godine, po završetku izrade tehničke dokumentacije i dobijanju neophodnih dozvola za građenje.

Urbanistički plan za naselje Cerak-Vinogradi i predstavljanje izložbe u Njujorku

By | Vesti

Povodom izložbe BETONSKA UTOPIJA: ARHITEKTURA U JUGOSLAVIJI 1948-1980, koja se održava u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku (MoMA) od 10. jula 2018. godine do 17.januara 2019. godine, u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda održana je prezentacija, na kojoj je arh. Milenija Marušić prenela svoje utiske iz Njujorka i sa svečanog otvaranja ove izložbe, je bila jedina od svih učesnika čiji su radovi predstavljeni.

Među radovima na ovoj izložbi, značajno mesto zauzimaju eksponati vezani za naselje Cerak-Vinogradi, delo arhitekata i bračnog para Milenije i Darka Marušića i arh. Nedeljka Borovnice. Vrednost ovog projekta je u prepoznatljivoj autorskoj arhitekturi i konceptu naselja koji je bio veoma inovativan za period u kome je nastao, što je jedan od razloga da je naselje Cerak-Vinogradi prvi stambeni kompleks u Beogradu koji je u proglašenju za kulturno dobro.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u cilju očuvanja autentičnosti ovog naselja, finansira i prati izradu Plana detaljne regulacije komercijalne zone između ulica: Jablaničke, Vinogradskog venca i kompleksa dečje ustanove, koji obuhvata završni – nerealizovan deo naselja Cerak-Vinogradi. Plan je u fazi izrade nacrta plana, tokom koje Direkcija ostvaruje blisku saradnju sa arh. Milenijom Marušić, sa ciljem da budući planirani sadržaji u prostorno-ambijentalnom i funkcionalnom pogledu ostvare što veću integraciju sa već realizovanim naseljem Cerak-Vinogradi.

Kako se ovim planom razrađuje kompleks koji ima poseban značaj i ulogu u sveopštoj slici naselja, namera Direkcije je da realizacijom ove lokacije zadrži naselje kao jedinstvenu ambijentalnu celinu i da sačuva njegovu osnovnu vrednost – jedinstveno prirodno okruženje, fizičku strukturu i život u njemu.

Rekonstrukcija cevovoda u Sopotu

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji cevovoda u Sopotu, od rezervoara „Živanović“ do centra naselja. Ponude se dostavljaju do 8. novembra, a procenjena vrednost radova je 61 milion dinara.

Opširnije

Nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Altina u Zemunu

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda nastavlja da realizuje projekte izgradnje sekundarne kanalizacione mreže sa kućnim priključcima u naselju Altina. Sada se gradi oko 800 metara mreže u ulicama Abebea Bikile, Zuka Džumhura, Pavla Vuisića i Hemigvejevoj, a vrednost posla je 23,2 miliona dinara. Opširnije

Vodovod u Ulici mladih gorana u Batajnici

By | Vesti
Završeni su radovi na izgradnji distributivnog vodovoda u Ulici mladih gorana u Batajnici dužine 1,2 kilometra. U toku je primopredaja izvedenih radova nadležnom gradskom preduzeću, kod kojeg će korisnici moći da pokrenu postupak priključenja na novoizgrađeni vodovod. Građani su do sada koristili vodovodnu mrežu koja nije bila urađena u skladu sa propisanim tehničkim uslovima i to je bio glavni razlog zbog kojih se pojavila potreba za izgradnjom nove vodovodne mreže. Opširnije

Javni uvid u nacrt PDR područja centra Banovog brda, opština Čukarica

By | Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 10. septembra do 10. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. novembra 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. oktobra 2018. godine.

Opširnije

Javni uvid u nacrt PDR područja između auto-puta Beograd – Novi Sad (M22), saobraćajnice T6, Ulice cara Dušana i naselja Nova Galenika

By | Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 3. septembra do 3. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 25. oktobra 2018. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. Opširnije

Početak radova na uređenju Trga republike

By | Vesti
Izvođač radova na uređenju Trga republike započeo je pripremne radove postavljanjem ograde oko pešačkog dela trga i dopremanjem gradilišne opreme i infrastrukture. Narednih dana će se obavljati geodetsko snimanje nultog stanja zone uređenja i uklanjanje postojećeg mobilijara. Zatim će se krenuti i sa svim drugim radovima prve faze, u kojoj će se uređivati pešački prostor trga, dok će u drugoj fazi uređenja na proleće biti rekonstruisana saobraćajna mreža od Vasine i Francuske do Makedonske i Kolarčeve ulice. Vrednost radova je 922 miliona dinara, a tok radova može da se prati uživo preko internet strane Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 53

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na lokaciji u Bloku 53 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 24. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.
Za prodaju je oglašena lokacija iza carinske ispostave Terminal Beograd, u blizini auto-puta E70, površine 21.058 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi u površinama namenjenim za privredne delatnosti i privredne zone, a na zemljištu se mogu graditi objekti u funkciji privredno-proizvodne ili komercijalno-polovne namene, kao i prateće infrastrukture.

Opširnije

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za rekonstrukciju saobraćajnice Partizanski put

By | Planovi u izradi lat, Vesti

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za rekonstrukciju saobraćajnice Partizanski put (Dragoslava Srejovića) sa pripadajućom infrastrukturom, dogradnju rezervoara i rekonstrukciju crpne stanice „Pionir”, deonica od Volgine do Jovanke Radaković, GO Zvezdara i GO Palilula

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 1. do 31. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije