GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Studenti arhitekture iz Bratislave u Direkciji

By | Vesti
U Beogradu je u toku 13. Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekturе koja se održava od 10. do 31.05.2018. Tema BINA je „OD COMMUNIS DO KOMUNIKACIJA“. Ova tema je posvećena komunikaciji u arhitekturi, komuniciranju arhitekturom, širenju i razmeni ideja o prostorima grada i njihovom korišćenju; njom se želi naglasiti uloga arhitekte u zastupanju javnog interesa, povezanost uloge društva i komunikacija u arhitekturi, kao i u procesima komunikacije sa građanima, kao najvažnijih elementa razvoja arhitekture u budućnosti gradova. Opširnije

Direkcija prodaje rashodovana službena vozila

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. oglasila je prodaju rashodovanih službenih putničkih vozila, kao sekundarne sirovine, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda. Predmet prodaje su tri vozila, zbirno kao sekundarna sirovina, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u visini od 84.140,00 dinara. Sva zainteresovana pravna i fizička lica, pismene ponude mogu dostaviti do 30. maja 2018. godine, do 09:15 sati, u zgradi Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., u Njegoševoj ulici br. 84. Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 09:30, u prostorijama Direkcije.

Više informacija i kompletnu dokumentaciju za prodaju rashodovanih službenih vozila možete preuzeti na linku:
http://www.beoland.com/wp-content/uploads/direkcija-prodaje-rashodovana-sluzbena-vozila/Dokumentacija_16_05_2018.pdf

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Braće Jerković

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u naselju Braće Jerković. Prijave se podnose do 12. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište površine 2245 metara kvadratnih na kome je planirana izgradnja objekata za sport i rekreaciju komercijalnog karaktera, sa kolektivnom garažom u podrumskim etažama. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Batajnica

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Ulici Save Radovanovića, u zemunskom naselju Batajnica. Prijave se podnose do 11. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

Lokacija „Marina Dorćol“ na udaru bespravnih graditelja

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda prinuđena je da raspiše javnu nabavku za ograđivanje i čuvanje građevinskog zemljišta u javnoj svojini na lokaciji Marine Dorćol. Izdvajanje oko 50 hiljada evra iz budžeta grada za ovakve namene iznuđeno je rešenje zbog pojedinaca koji bespravno zidaju objekte na gradskom zemljištu, kako bi pokušali da kroz postupak ozakonjenja i sistema socijalne zaštite pribave novčanu korist sebi i drugim neformalnim grupama koje učestvuju u vršenju krivičnog dela bespravne gradnje.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raskinula je prošle godine ugovor sa dotadašnjim zakupcem jedne od najskupljih gradskih lokacija, na kojoj je planirana izgradnja komercijalnog i stambenog prostora, sa pratećim sadržajima. Obilaskom lokacije uočeno je da se na ovom zemljištu u javnoj svojini bespravno postavljaju kontejneri i zidaju čvrsti objekti, a na delu loakacije postavljen je parking.

Zbog bespravnog zauzimanja zemljišta u javnoj svojini na kome je Direkcija rešila imovinsko-pravne odnose i koje u okviru svojih nadležnosti priprema za dodelu, podneta je prijava za vršenje inspekcijskog nadzora komunalnoj inspekciji Gradske opštine Stari grad. Prijavom je traženo da se utvrdi činjenično stanje i preduzmu odgovarajuće mere radi uklanjanja postavljenih objekata i sprečavanja pokušaja bespravnog nastanjivanja.

Osim komunalne inspekcije, o bespravnoj gradnji na lokaciji Direkcija je obavestila i opštinsku građevinsku inspekciju, koja je donela rešenje o uklanjanju bespravno izgrađenog objekta. Međutim, objekat nije uklonjen iako je nesumnjivo utvrđeno da objekat ne može da bude predmet ozakonjenja, te je rešenje građevinske inspekcije postalo izvršno danom donošenja.

KONKURS ZA BG PRAKSU PRODUŽEN DO 25.APRILA

By | Vesti

Beograd, 18.4.2018. – Danas je produžen rok za prijave studenata za program Univerzitetske radne prakse BGPRAKSA 2018 do sledeće srede, 25.aprila u ponoć.

Uz obezbeđenu naknadu za troškove prevoza i obroka studenti tokom tromesečne prakse imaju mentore i zadatke na više od 170 različitih pozicija u gradskim preduzećima, ustanovama kulture, bibliotekama, muzejima, sekretarijatima gradske uprave, gradskom pravobranilaštvu i opštinama koje učestvuju u programu. Planiran početak prakse je 15.juni.

Konkurs je otvoren za studente sa više od dvadeset fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu i kroz njega je u proteklih osam godina prošlo preko 1800 studenata koji su na ovaj način unapredili svoje akademsko obrazovanje i stekli vredno radno iskustvo.

Saznajte više:
http://www.beoland.com/wp-content/uploads/8600/Produzen-rok-za-prijave-BGPRAKSA2018.pdf

Novi prihodi u budžetu od prodaje zemljišta u javnoj svojini

By | Vesti

Građevinsko zemljište u javnoj svojini u Omladinskoj ulici na opštini Savski venac prodato je za 51,8 miliona dinara na danas održanom nadmetanju u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Osim iznosa za kupljeno zemljište, investitoru će u postupku pribavljanja građevinske dozvole biti obračunat i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

Lokacija u Omladinskoj ulici danas je treći put bila predmet nadmetanja, s obzirom da na dva prethodno održana nadmetanja, u julu i decembru 2017. godine, nije pristigla nijedna prijava. U skladu sa gradskom odlukom, početni iznos cene bio je umanjen za 40% u odnosu na prvo nadmetanje i iznosio je 42.165.779,58 dinara. Četiri prijavljena učesnika podizala su cenu nekoliko puta i na kraju je preduzeće iz Beograda ponudilo najviši iznos od 51.800.000,00 dinara. Zemljište površine 1310 metara kvadratnih se nalazi na lokaciji Lisičji potok, gde se mogu graditi objekti visokog standarda stanovanja sa delatnostima. Orijentaciona bruto površina objekata koje je moguće graditi na lokaciji je 917 kvadratnih metara.

Pored lokacije u Omladinskoj ulici, u Direkciji je u sredu, 11. aprila prodato i zemljište na uglu Vojvođanske i Gandijeve ulice u Novom Beogradu za 328 miliona dinara. Na nadmetanje je prispela jedna prijava preduzeća iz Novog Sada, koje će izlicitirani iznos uplatiti u gradski budžet. Osim iznosa za kupljeno zemljište investitor će u postupku pribavljanja građevinske dozvole imati i obavezu plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Zemljište na uglu Vojvođanske i Gandijeve, površine 3118 kvadratnih metara, nalazi se u zoni mešovitog gradskog centra. Na zemljištu se mogu graditi objekti komercijalne namene sa stanovanjem, kao i višespratna kolektivna garaža. Orijentaciona bruto površina moguće izgradnje na lokaciji je oko 16.000 kvadratnih metara, sa objektima od osam spratova. Početna cena za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđena je na osnovu procene tržišne vrednosti, koja je iznosila 105.104,84 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da je zemljište prodato jedinom prijavljenom učesniku po početnom iznosu od 327.716.891,12 dinara.