GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Diskusija o radovima sa konkursa za Makiško polje

By | Vesti

Diskusija o radovima koji su nagrađeni na urbanističko-arhitektonskom konkursu za deo Makiškog polja održaće se 22. februara u 16 sati u Urbanističkom zavodu Beograda, Palmotićeva 30.

Uz stručnu pomoć Udruženje arhitekata Srbije, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je u martu prošle godine urbanističko-arhitektonski konkurs dela Makiškog polja. Radovi su prikupljani do juna, a obaveštenje o rezultatima konkursa objavljeno je u septembru. Opširnije

Javni uvid u urbanistički plan retenzije „Lasta“ i Mokroluškog kišnog kolektora

By | Планови у изради

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije retenzije „Lasta” i mokroluškog kišnog kolektora od retenzije „Lasta” do kolektora u Ulici Stefana Prvovenčanog, Voždovac i Zvezdara, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), od 14. februara do 19. marta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Sremčici

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada u Sremčici. Za prodaju je ponuđena građevinska parcela na uglu Dvoržakove i Žila Verna, površine 472m2, planirana za izgradnju objekta porodičnog stanovanja. Prijave za učešće se podnose do 13. marta 2018. godine, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.
Opširnije

Izložba radova sa konkursa za Makiško polje

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, organizuje izložbu konkursnih radova otvorenog, anketnog, anonimnog, jednostepenog, urbanističko-arhitektonskog konkursa za deo Makiškog polja, GO Čukarica u Beogradu.

Izložba će se održati u Urbanističkom zavodu Beograda, sala u prizemlju, Palmotićeva 30, Beograd, u periodu od  8. do 24. februara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 19 časova i subotom od 9 do 15 časova (osim za dane  državnog praznika 15. i 16. februara, kao i za vikend 17. i 18. februara). Diskusija o radovima održaće se 22. februara 2018. godine u  16.00 časova.

Izveštaj o radu žirija možete pogledati ovde:
Katalog Makiško polje

Radovi na Brankovom mostu

By | Vesti

24.01.2018.

U pogonu izvođača izvršena je sanacija 325 metara pešačke ograde.
Izvršena je antikorozivna zaštita na 65% površina, u toku su pripreme za završni premaz na ivičnjaku i odbojnoj ogradi.
Završena je montaža odbojne ograde u dužini od 432 metra.
Izvršeno je zavarivanje spojeva čeličnih konzola u dužini od 3800 metara.
Montirano je svih 400 metara ivičnjaka.
Ugrađeno je svih 350 tona novog čelika.
Montirane su sve nove konzole.
Montirane su pešačke staze, ivični nosač i graničnici na celoj dužini.
Opširnije

Novi tenderi za izgradnju infrastrukture

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je tendere za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Međulužje u Mladenovcu, vodovoda za vrtić Oblačak u naselju Padina i kanalizacije u park-šumi Zvezdara. Procenjena vrednost radova u sva tri tendera je 117,6 miliona dinara, a ponude mogu da se dostave do 14. odnosno 19. februara, posle čega će uslediti pregled ponuda, odabir najpovoljnijih ponuđača i potpisivanje ugovora.

Za deo teritorije opštine Mladenovac biraće se ponuđač koji će projektovati i izvesti radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Međulužju, za koje je procenjena vrednost 96 miliona dinara. Postrojenje će prihvatiti otpadne vode iz kanalizacione mreže na koju su sada priključena domaćinstva, a prečišćena voda će se zatim ispuštati u reku Jablanicu, tako da njen kvalitet bude u skladu sa propisima za ispuštanje u otvorene vodotokove. Projektom će biti predviđena fazna izgradnja postrojenja, u skladu sa planiranim širenjem kanalizacione mreže na ovom području, čime će se obezbediti dovoljni kapaciteti postrojenja za priključenje budućih korisnika.

U naselju Padina izgradiće se 340 metara vodovodne mreže, kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje vodom vrtića „Oblačak“. Projektovaće se i izgraditi sekundarna vodovodna mreža prečnika 150 mm, u regulaciji postojećih saobrćajnica u skladu sa faktičkim stanjem na terenu. Procenjena vrednost radova je 4,6 miliona dinara, a projektovanje i izgradnju najpovoljniji ponuđač treba da završi u roku od osam meseci.

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na teritoriji park-šume Zvezdara sa izradom tehničke dokumentacije podrazumeva projektovanje i izvođenje radova u Zvezdarskoj i Idrijskoj ulici sa uređenjem komunalne staze u delu Lokrumske ulice. U ovim ulicama nema izgrađene fekalne kanalizacije, a otpadne vode se odvode preko individualnih septičkih jama. Projektovaće se i izgraditi kanalizacija u dužini od 570 metara, prečnika 250 mm. Procenjena vrednost radova je 17 miliona dinara i konkursnom dokumentacijom je predviđeno da posao projektovanja i izgradnje treba da se završi u roku od 15 meseci.

Planirani prekidi u radu veb sajta Direkcije

By | Vesti

Internet strane Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda imaće prekid u radu od petka, 19. januara 2018. godine, posle 16 časova, do ponedeljka 22. januara 2018.godine u 7 časova, zbog tehničkog održavanja elektro mreže u zgradi Direkcije.

Radovi koji će se sprovoditi na održavanju neophodni su radi obezbeđivanja stabilnog napajanja električnom energijom.

Javni uvid u plan tunelske veze Savske i Dunavske padine

By | Vesti

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE TUNELSKE VEZE SAVSKE I DUNAVSKE PADINE, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, SAVSKI VENAC I PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16. januara do 14. februara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 1. marta 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 14. februara 2018. godine.

Opširnije

Konkurs za najbolju biznis ideju u 2018. godini

By | Vesti

Upravni odbor Fondacije za mlade talente grada Beograda i Savet za zapošljavanje Grada Beograda raspisali su konkurs za najbolju biznis ideju u 2018. godini. Za učešće na konkursu mogu se prijaviti timovi, koje čine minimalno dva, a maksimalno pet članova. Prijave se dostavljaju Fondaciji za mlade talente do 5. februara.

Na konkursu mogu da učestvuju timovi čiji članovi treba da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice, zatim da imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Beograda, da imaju 18-30 godina i da nisu dobitnici finansijske nagrade na takmičenju Grada Beograda pod nazivom ,,Najbolja start-ap ideja’’, održanog 2017. godine.

Konkurs će biti sproveden u dva kruga, tako da će timovi koji osvoje konkursom propisan broj bodova ući u drugi krug takmičenja gde će proći obuku za pisanje biznis plana i prezentaciju biznis ideje, u trajanju od pet dana. Nakon obuke timovi će sačiniti biznis plan, koji su dužni da dostave drugostepenoj komisiji pet dana pre finala. Biznis plan mora odgovarati standardima Beogradske akademije preduzetništva, sa kojom će učesnici biti upoznati tokom obuke. Prva tri tima će osvojiti novčane nagrade na ime pomoći za realizaciju biznis ideje, a ukupan fond sredstava iznosi milion dinara.

Oglas možete pogledati na sledećem linku:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1744461-konkurs-za-najbolju-biznis-ideju-u-2018-godini/