GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglašena prodaja parcele u Omladinskoj ulici

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda za lokaciju u Omladinskoj ulici, Gradska opština Savski venac. Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja primaju se do 14.07.2017, a javno nadmetanje zakazano je za 17.07.2017. godine u 12:00 časova. Opširnije

Kanalizacija u naselju Šljivice u Obrenovcu

By | Vesti
Završeni su radovi na izgradnji 3,5 kilometara kanalizacije u naselju Šljivice, što je prvi korak ka uspostavljanju gradske kanalizacione mreže u ovom naselju. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda će do kraja ove godine izgraditi i neophodnu crpnu stanicu, čime će se stvoriti uslovi da se oko 200 domaćinstava prijavi opštinskom komunalnom preduzeću za priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu u Obrenovcu. Direkcija je finansirala radove na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže sa 65 miliona dinara iz budžeta grada Beograda, a za izgradnju crpne stanice obezbeđeno je dodatnih 25 miliona dinara. Opširnije

Uskoro završetak konkursa za Makiško polje, konkurs za Hipodrom otvoren do septembra

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, trenutno sprovodi dva urbanističko-arhitektonska konkursa – za deo Makiškog polja i za šire područje Hipodroma. Rok za predaju radova za deo Makiškog polja ističe krajem juna, a radovi za šire područje Hipodroma mogu da se šalju do polovine septembra. Za svaki konkurs će po završetku i odabiru radova biti organizovana izložba i javna diskusija. Opširnije

Završena izgradnja dela Uralske ulice

By | Vesti
Završena je izgradnja 120 metara Uralske ulice, na delu između Triglavske i Vojvode Micka, gde ranije nije postojala kolovozna konstrukcija. Novoizgrađena deonica sada omogućava pristup stambenim i poslovnim sadržajima koji su izgrađeni u ovom delu grada. Radovi su počeli krajem prošle godine, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda finansirala je izgradnju sa 13,5 miliona dinara. Opširnije

Oglašen rani javni uvid u Plan detaljne regulacije naselja „Radiofar“, gradska opština Surčin

By | Planovi u izradi lat, Vesti

Naručilac izrade plana: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
Obrađivač: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79, od 14. do 28. juna 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

Oglašena prodaja parcele uz Kej oslobođenja

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište raspisala je oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda za katastarsku parcelu uz Kej oslobođenja u Zemunu. Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja primaju se do 10. jula u Direkciji za građevinsko zemljište.

Veličina parcele je 600m² i na njoj je moguće graditi sportski kompleks (otvorene sportske terene i sportske objekte) bruto razvijene građevinske površine do 300m². Pored obaveznog sportskog sadržaja, u okviru kompleksa moguća je realizacija komercijalnih delatnosti (hotel, trgovina i ugostiteljstvo) i javnih službi (obrazovanje, zdravstvena zaštita i kultura), koji moraju biti usklađeni sa sportskom namenom kompleksa.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradio Sekretarijat za javne prihode i iznosi 21.816,96din/m2 zemljišta, što za površinu kompleksa od 600m2  ukupno iznosi 13.090.176,00 dinara.

Ova atraktivna lokacija nalazi se na drugom šetnom nivou, te je pristup predviđen sa postojećih saobraćajnica Stevana Markovića i Keja oslobođenja, preko navozne rampe za pristup čamaca. Detaljnije informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-11/

Oglašena prodaja pet parcela na Čukarici

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište raspisala je oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda za pet građevinskih parcela u Ulici Miloja Zakića na Čukarici. Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja primaju se do 29. juna u Direkciji za građevinsko zemljište.

Zainteresovani investitori mogu da se nadmeću za kupovinu jedne ili više građevinskih parcela uz Ulicu Miloja Zakića na Čukarici. Večičina građevinskih parcela je od 447m² do 772m² i na njima je moguće graditi objekte za individualno stanovanje bruto razvijene građevinske površine od 358m² do 617m².

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradio Sekretarijat za javne prihode i iznosi 41.526,60 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da se, u odnosu na veličinu pojedničane građevinske parcele, početni iznosi za nadmetanje kreću od 18,5 do 32 miliona dinara.

Na ovoj privlačnoj lokaciji pristup građevinskim parcelama predviđen je sa postojeće saobraćajnice Miloja Zakića, a obaveza investitora biće pripremanje i opremanje zemljišta unutar građevinske parcele, kao i zaključenje ugovora sa nadležnim javnim preduzećima radi priključenja na zajedničku javnu mrežu. Detaljnije informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-10/

Postavljanje informativnih tabli na lokacijama u javnoj svojini grada

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počela je postavljanje informativnih tabli na lokacijama koje će biti ponuđene za prodaju putem javnih oglasa. Pored pružanja osnovnih podataka o lokaciji potencijalnim investitorima, table će imati i funkciju da zaštite zemljište od nelegalne uzurpacije javne svojine, koja je prethodnih godina u pojedinim delovima grada bila česta pojava. Opširnije

Preko 300 investitora podnelo zahtev za izmirenje duga

By | Vesti

Tri meseca od donošenja Odluke o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, 323 investitora je podnelo zahtev za zaključenje ugovora o izmirenju duga uz otpis obračunate, a neplaćene kamate. Rok za podnošenje zahteva ističe 27. aprila, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda će, u skladu sa odlukom, svima koji su ispunili uslove omogućiti da plate dug sa popustom do 27 maja, dok će oni koji zahtevaju izmirenje duga na rate moći da zaključe ugovor do 27. juna. Opširnije