GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Treće javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 53

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na lokaciji u Bloku 53 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 11. marta, dok će se licitacija održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašena lokacija iza carinske ispostave Terminal Beograd, u blizini auto-puta E70, površine 21.058 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi u površinama namenjenim za privredne delatnosti i privredne zone, a na zemljištu se mogu graditi objekti u funkciji privredno-proizvodne ili komercijalno-poslovne namene, kao i prateće infrastrukture. Opširnije

Javni uvid u Plan detaljne regulacije šireg područja Bloka 9B

By | Planovi u izradi

JAVNI UVID u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja Bloka 9b (retenzija), Gradska opština Zemun i Novi Beograd

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 4. februara do 8. marta 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Od dužnika naplaćeno blizu 600 miliona dinara

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obezbedila je u budžetu grada još 593 miliona dinara, koliko su uplatili dužnici po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru poslednjeg reprograma. Poređenja radi, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda za ovaj iznos je prethodnih godina izvela preko 70 kilometara kanalizacije u naseljima širom grada – Krnjača, Surčin, Plavi horizonti, Resnik, Sunčani breg, Brače Jugović, Mala Utrina i Šljivice.

Osim novih sredstava za izgradnju infrastrukture, naplatom 593 miliona dinara kroz reprogram smanjena su i potraživanja Direkcije po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za oko 1,5 milijardi dinara. Toliko je, naime, iznosio ukupan dug sa kamatama za oko 170 dužnika koji su odlučili da iskoriste ovaj reprogram i da svoje izgrađene objekte, za koje nisu platili naknadu, na legalan način uvedu u javnu evidenciju nepokretnosti.

Opširnije

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja uz kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa”, Gradska opština Zemun

By | Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 22. januara do 22. februara 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 21. marta 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 22. februara 2019. godine.

Opširnije

Veliki broj firmi zainteresovan za izgradnju Intermodalnog terminala u Batajnici

By | Vesti
Dvanaest firmi iz zemlje i inostranstva izrazilo je zainteresovanost da učestvuje na tenderu za izgradnju Intermodalnog terminala u Batajnici. Oni su danas imali priliku da obiđu lokaciju, posle čega su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo finansija zajedno sa Gradom Beogradom i Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, održali sastanak sa potencijalnim ponuđačima i tom prilikom pružili im dodatne informacije o radovima i ovom projektu. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 18. februara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Oglašeno je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2146 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina. Na parceli se može graditi objekat maksimalne visine P+2+Pk, a bruto razvijena građevinska površina objekta može da bude 3433,60 metara kvadratnih. Opširnije

Devetnaest investitora se prijavilo za kupovinu zemljišta na Zvezdari

By | Istaknuto, Vesti
Zemljište na uglu Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića na Zvezdari prodato je na javnom nadmetanju koje je obavljeno u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za učešće na licitaciji prijavilo se devetnaest zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, a najveću cenu dalo je preduzeće LjUBA INVEST iz Paraćina, koje će u budžet Beograda uplatiti 108 miliona dinara za kupljeno zemljište i dodatno će, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, uplatiti sredstva na ime obračunatog doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Veliki broj prijavljenih investitora na licitaciji potvrđuje, s jedne strane, transparentnost postupaka koje sprovodi Direkcija i, sa druge strane, govori o poverenju investitora da svoja sredstva ulože u nepokretnosti koje otuđuje Grad Beograd. Opširnije

Urbanističko-tehnička dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže i rezervoara u naseljima Arapovac i Mirosaljci u Lazarevcu

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za projektovanje vodovdne mreže i rezervoara u naseljima Arapovac i Mirosaljci. Procenjena vrednost izrade tehničke dokumentacije je 9,6 miliona dinara, a tender je značajan jer će se dobiti projekti za više objekata vodosnabdevanja i vodovodne mreže dužine 23,5 kilometara. Prijave projektantskih kuća Direkcija će prikupljati do 21. januara, kada će početi pregled pristiglih ponuda i odabir najpovoljnijeg pružaoca ovih usluga. Opširnije