GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Devetnaest investitora se prijavilo za kupovinu zemljišta na Zvezdari

By | Istaknuto, Vesti
Zemljište na uglu Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića na Zvezdari prodato je na javnom nadmetanju koje je obavljeno u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za učešće na licitaciji prijavilo se devetnaest zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, a najveću cenu dalo je preduzeće LjUBA INVEST iz Paraćina, koje će u budžet Beograda uplatiti 108 miliona dinara za kupljeno zemljište i dodatno će, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, uplatiti sredstva na ime obračunatog doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Veliki broj prijavljenih investitora na licitaciji potvrđuje, s jedne strane, transparentnost postupaka koje sprovodi Direkcija i, sa druge strane, govori o poverenju investitora da svoja sredstva ulože u nepokretnosti koje otuđuje Grad Beograd. Opširnije

Urbanističko-tehnička dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže i rezervoara u naseljima Arapovac i Mirosaljci u Lazarevcu

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za projektovanje vodovdne mreže i rezervoara u naseljima Arapovac i Mirosaljci. Procenjena vrednost izrade tehničke dokumentacije je 9,6 miliona dinara, a tender je značajan jer će se dobiti projekti za više objekata vodosnabdevanja i vodovodne mreže dužine 23,5 kilometara. Prijave projektantskih kuća Direkcija će prikupljati do 21. januara, kada će početi pregled pristiglih ponuda i odabir najpovoljnijeg pružaoca ovih usluga. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Zvezdari

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Ulici Stanislava Sremčevića na Zvezdari. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašena građevinska parcela u Ulici Stanislava Sremčevića, kojoj odgovara katastarska parcela broj 21858 KO Zvezdara, površine 504 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi na uglu Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića, u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima, gde stanovanje može da bude zastupljeno 70%. Dozvoljena je izgradnja suterenskih, podrumskih i nadzemnih etaža maksimalno P+5+Ps, dok nije dozvoljena izgradnja stambenog prostora u suterenu i prizemlju.

Opširnije

Do građevinske dozvole kroz ugovor za izgradnju nedostajuće infrastrukture

By | Vesti

Do građevinske dozvole kroz ugovor za izgradnju nedostajuće infrastrukture
Nedostatak javne komunalne infrastrukture investitorima može da bude jedna od prepreka za dobijanje građevinske dozvole. Od pre nekoliko godina zakonom je data mogućnost da investitori zaključe ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture i na taj način obezbede da se objekat koji grade priključi na gradsku komunalnu mrežu. Primenjujući takva zakonska rešenja, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pozvala je pre tri godine investitore da podnesu zahteve, posle čega je zaključeno blizu 150 ugovora, kroz koje se realizuje javna infrastruktura u vrednosti od oko dve milijarde dinara. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Braće Jerković

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u naselju Braće Jerković. Prijave se podnose do 13. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište površine 2245 metara kvadratnih na kome je planirana izgradnja objekata za sport i rekreaciju komercijalnog karaktera, sa kolektivnom garažom u podrumskim etažama.

Opširnije

Javni uvid u plan detaljne regulacije Parka prijateljstva u Novom Beogradu

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE MULTIFUNKCIONALNOG SPORTSKO-KULTURNOG SADRŽAJA NA PODRUČJU „PARKA PRIJATELjSTVA“-UŠĆE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I ZEMUN SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 13. novembra do 13. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Obrenovcu

By | Vesti

Grad Beograd je obezbedio sredstva u iznosu od 130 miliona dinara za izgradnju distributivnog cevovoda, kao i fekalne kanalizacione mreže u Obrenovcu, za koje je u toku prikupljanje ponuda za izvođenje radova. Investiciju realizuje Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda po planu i programu Sekretarijata za komunalne i stambene poslove. Tokom novembra će biti prikupljene ponude i izvršen njihov pregled, posle čega će biti zaključeni ugovori sa najpovoljnijim ponuđačima. Opširnije