Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u delu Bloka 43, GO Novi Beograd

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u delu Bloka 43, u gradskoj opštini Novi Beograd, na uglu ulica Jurija Gagarina i gradske saobraćajnice koja je deo unutrašnjeg magistralnog poluprstena, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 5380/19 KO Novi Beograd, površine 20.500 m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 2185 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.07.2019. god.

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za Jevrejsko groblje, Gradska opština Palilula

By | Vesti

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za Jevrejsko groblje, Gradska opština Palilula

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 8. do 22. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

Opširnije

Zemljište u Južnom bulevaru prodato za 83 miliona dinara

By | Vesti

Zemljište u Južnom bulevaru prodato je na današnjem javnom nadmetanju koje je obavljeno u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za učešće na licitaciji prijavila su se tri zainteresovana investitora i početna cena za zemljište bila je 46,8 miliona dinara, a na kraju javnog nadmetanja najveću cenu od 83 miliona dinara ponudilo je privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge iz Loznice. Kako je prodaja ovog zemljišta oglašena prvi put, investitor u skladu sa gradskom odlukom ima pravo na popust od 30% prilikom jednokratnog plaćanja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju. Na ovaj način će u budžet grada biti uplaćeno 58,1 milion dinara i dodatno će u postupku pribavljanja građevinske dozvole investitoru biti obračunat doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Auto-komandi

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Oglašena je katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2564 m2, koja je planirana za poslovno-komercijalne delatnosti. Prijave za učešće se podnose do 25. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 25. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, GO Voždovac

By | Oglas

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Provenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, oj odgovara katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 24.06.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, GO Lazarevac

By | Oglas

Subject to alienation (sale) is the building land located between Branka Radicevica Street and Dusana Petrovica Saneta Street, Municipality of Lazarevac, LOT2 with total area of 2.146m2 comprising of the cadastral plot No. 2197/13 filed in the Land Registry Sheet No. 2186, CM of Lazarevac as the public property of the City of Belgrade.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 24.06.2019. god.

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica Sime Šolaje, Vojvode Micka Krstića i Marijane Gregoran na Karaburmi

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

JAVNI UVID U nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica Sime Šolaje, Vojvode Micka Krstića i Marijane Gregoran na Karaburmi, Gradska opština Palilula

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 17. juna do 17. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u nacrt PDR privredne zone uz Severnu tangentu

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

JAVNI UVID U Nacrt plana detaljne regulacije privredne zone uz Severnu tangentu, severno od naselja Ovča, Gradska opština Palilula, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 17. juna do 16. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije