Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije stambenog naselja uz groblje Lešće, gradske opštine Palilula i Zvezdara

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID obaviće se u periodu od 26. avgusta do 26. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

Opširnije

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do ulice Prilaz) do ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 20. avgusta do 20. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije područja uz Ugrinovačku ulicu, u delu između ulica Bosanske i Novogradske, gradska opština Zemun

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u od 19. avgusta do 19. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9  do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za sportski kompleks na Zvezdari, gradska opština Zvezdara

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 19. avgusta do 19. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu). Opširnije

Javno nadmetanje za lokaciju „Marina Dorćol“

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je oglas o otuđenju građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“. Početni iznos cene na javnom nadmetanju biće 3,8 milijardi dinara, koliko iznosi procenjena tržišna vrednost zemljišta na lokaciji površine 4 hektara. Pored iznosa koji bude postignut na javnom nadmetanju, u budžet grada biće uplaćen i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta koji će budućem investitoru biti obračunat za objekte koje planira da gradi. Prijave za učešće se podnose do 12. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“, Opština Stari grad

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji „Marina Dorćol“, na građevinskoj parceli kojoj odgovaraju sledeće katastarske parcele: 2/2, 7/4, 7/5, 6/8, 5/26, 6/11, 6/12, 6/13 i 5/2, sve KO Stari grad, upisane u Listu nepokretnosti broj 2441 KO Stari Grad, kao javna svojina grada Beograda, ukupne površine 40.738 m².

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.08.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u delu Bloka 43, GO Novi Beograd

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u delu Bloka 43, u gradskoj opštini Novi Beograd, na uglu ulica Jurija Gagarina i gradske saobraćajnice koja je deo unutrašnjeg magistralnog poluprstena, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 5380/19 KO Novi Beograd, površine 20.500 m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 2185 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.07.2019. god.

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za Jevrejsko groblje, Gradska opština Palilula

By | Vesti

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za Jevrejsko groblje, Gradska opština Palilula

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 8. do 22. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

Opširnije

Zemljište u Južnom bulevaru prodato za 83 miliona dinara

By | Vesti

Zemljište u Južnom bulevaru prodato je na današnjem javnom nadmetanju koje je obavljeno u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za učešće na licitaciji prijavila su se tri zainteresovana investitora i početna cena za zemljište bila je 46,8 miliona dinara, a na kraju javnog nadmetanja najveću cenu od 83 miliona dinara ponudilo je privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge iz Loznice. Kako je prodaja ovog zemljišta oglašena prvi put, investitor u skladu sa gradskom odlukom ima pravo na popust od 30% prilikom jednokratnog plaćanja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju. Na ovaj način će u budžet grada biti uplaćeno 58,1 milion dinara i dodatno će u postupku pribavljanja građevinske dozvole investitoru biti obračunat doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta. Opširnije