Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By | Istaknuto

Predmet otuđenja je zemljište u Ulici Miloja Zakića, opština Čukarica, na šest pojedinačnih građevinskih parcela i to: GP1 kojoj odgovara kat. parcela 690/3, GP3 kojoj odgovara kat. parcela 691/5, GP4 kojoj odgovaraju kat. parcele 691/7 i 1940/9, GP5 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/4 i 1940/8, GP6 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/6 i 1940/7 i GP7 kojoj odgovaraju kat. parcele 1941/1 i 1941/5, sve KO Čukarica, upisane u List nepokretnosti broj 243 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.11.2016.god.

Saopštenje

By | Vesti
Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 26. januara 2017. godine je donela Odluku o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu nakade za uređivanje građevinskog zemljišta, koju možete preuzeti ovde. Opširnije

Uređenje Ulice maršala Birjuzova

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počinje rekonstrukciju Ulice maršala Birjuzova, na delu od Carice Milice do prolaza ka Zelenom vencu sa uređenjem Kosmajskog prolaza. Vrednost radova je 77 miliona dinara, a rok za izvođenje je 155 dana. Opširnije

Završeni planirani radovi na redovnom održavanju GIS aplikacije

By | Vesti
Pristup GIS aplikaciji Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. je ponovo omogućen. U prethodnom periodu kompletan sistem je prebačen na novi server sa novim verzijama operativnog sistema, baze podataka i GIS softvera, što će doprineti bržem i pouzdanijem radu aplikacija. Stručne službe Direkcije su pored uputstva za korišćenje GIS aplikacije napravile i detaljan opis i namenu slojeva aplikacije. Opširnije

Rezultati konkursa za deo Bloka 13 u Novom Beogradu

By | Istaknuto, Vesti
Arhitekte Dragan Marčetić i Milan Maksimović sa saradnicima pobednici su konkursa za dizajn dela Bloka 13 u Novom Beogradu, koji je sprovela Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije. Rezultate konkursa utvrdio je žiri na čijem čelu se nalazio Glavni urbanista Milutin Folić. Opširnije

Planirani radovi na redovnom održavanju GIS aplikacije

By | Vesti
Pristup GIS aplikaciji Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda biće otežan od 15. do 22. decembra zbog redovnog održavanja i unapređenja sistema, koji će biti postavljen na jači server sa novom verzijom softvera za GIS. Direkcija moli da korisnici u ovom periodu imaju razumevanja, s obzirom da će ubuduće rad u aplikaciji biti brži i komforniji za sve građane i stručnu javnost. Stručne službe Direkcije biće na raspolaganju korisnicima GIS aplikacije za dobijanje informacija i u periodu trajanja radova biće otvorena posebna imejl adresa preko koje će korisnici moći da upute svoje zahteve stručnim službama Direkcije. Opširnije

Konačna odluka izbora zakupaca besplatnog prostora

By | Vesti

Na osnovu člana 8. stav 7 Odluke Skupštine grada Beograda o načinu, uslovima, kriterijumima i merilima za dodelu poslovnog prostora koji je u javnoj svojini grada Beograda u zakup pod posebnim uslovima u cilju podsticanja samozapošljavanja i proširenja poslovanja („Sl.list grada Beograda“ br. 37/16), Komisija za vrednovanje i rangiranje prijava, dana 17.11.2016. godine donosi Konačnu Odluku.

KONAČNA ODLUKA

Portfolio Direkcije

By | Vesti
Direkcija je na svojoj internet strani (portfolio.beoland.com) predstavila rezultate rada i izveštaj za 2016, s obzirom da je za poslednjih 21 godinu realizovala preko 600 infrastrukturnih objekata na području Beograda i investirala više od milijardu evra u izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica, vodovoda i kanalizacije. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na lokaciji u Omladinskoj ulici

By | Vesti
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u Omladinskoj ulici, opština Savski venac. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a prijave za učešće se podnose do 15. decembra 2016. godine, dok će se javno nadmetanje održati 16. decembra u Direkciji.
Opširnije

Odluka o izboru zakupca poslovnog prostora

By | Vesti
Na osnovu člana 8. stav 7 Odluke Skupštine grada Beograda o načinu, uslovima, kriterijumima i merilima za dodelu poslovnog prostora koji je u javnoj svojini grada Beograda u zakup pod posebnim uslovima u cilju podsticanja samozapošljavanja i proširenja poslovanja („Sl.list grada Beograda“ br. 37/16), Komisija za vrednovanje i rangiranje prijava, dana 17.10.2016. godine donela je Odluku o izboru zakupca poslovnog prostora. Opširnije