Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Auto-komandi

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Oglašena je katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2564 m2, koja je planirana za poslovno-komercijalne delatnosti. Prijave za učešće se podnose do 25. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 25. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, GO Voždovac

By | Oglas

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Provenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, oj odgovara katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 24.06.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, GO Lazarevac

By | Oglas

Subject to alienation (sale) is the building land located between Branka Radicevica Street and Dusana Petrovica Saneta Street, Municipality of Lazarevac, LOT2 with total area of 2.146m2 comprising of the cadastral plot No. 2197/13 filed in the Land Registry Sheet No. 2186, CM of Lazarevac as the public property of the City of Belgrade.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 24.06.2019. god.

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica Sime Šolaje, Vojvode Micka Krstića i Marijane Gregoran na Karaburmi

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

JAVNI UVID U nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica Sime Šolaje, Vojvode Micka Krstića i Marijane Gregoran na Karaburmi, Gradska opština Palilula

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 17. juna do 17. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u nacrt PDR privredne zone uz Severnu tangentu

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

JAVNI UVID U Nacrt plana detaljne regulacije privredne zone uz Severnu tangentu, severno od naselja Ovča, Gradska opština Palilula, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 17. juna do 16. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Južnom bulevaru

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Južnom bulevaru, u opštini Vračar. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 1. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Južni bulevar, GO Vračar

By | Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u ulici Južni bulevar u Gradskoj opštini Vračar, na građevinskoj parceli ukupne površine od  313 m², koju čine dve katastarske parcele, i to: 3450/2 KO Vračar, površine 296 m2 upisane u List nepokretnosti broj  4590  i 4777/5 KO Vračar, površine 17 m2 upisane u List nepokretnosti broj  3094, obe kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.05.2019. god.

Javni uvid u prvu fazu plana detaljne regulacije Topčiderske reke

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE TOPČIDERSKE REKE SA PLANIRANIM REGULACIJAMA I AKUMULACIJAMA, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, RAKOVICA I VOŽDOVAC (I FAZA) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 27. maja do 25. juna 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u Plan detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PRVOMAJSKE ULICE U ZEMUNU, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. maja do 11. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije