Direkcija

Organizacija

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NADZORNI ODBOR

Predsednik Nadzornog odbora
Miljkan Karličić

Članovi Nadzornog odbora:
Veljko Mihailović, dipl. pravnik
Anđela Šišović, dipl. inž. arh.

Direktor Direkcije
Branislav Popović, dipl. inž. arh.

E-mail Biografija

Izvršni direktor
dr Radomir Vujadin, dipl. inž.

Operativni direktori:
Živana Kukrika, dipl. prav.
Dušica Anđelković, dipl. politikolog
Predrag Vulinović, dipl. pravnik

Jedinica za implementaciju projekata

direktorka jedinice
Zdenka Sabljić, dipl. inž. arh.

Jedinica za internu reviziju

direktor jedinice
Nenad Todorović, dipl. pravnik 

Sektor za program i pripremu

direktorka
Tatjana Popović, dipl. inž. građ.

 • Služba tehničke pripreme
 • Služba za planiranje
 • Služba organizacione pripreme
 • Odeljenje za program i nedostajuću infrastrukturu

Sektor za lokacije, marketing i informatiku

direktorka
Ivana Milenković, dipl. inž. arh.

 • Služba za analizu i pripremu lokacija
 • Služba za informacione tehnologije

Sektor za građevinsko zemljište

direktorka
Gordana Lukić, dipl. ekon.

 • Služba za građevinsko zemljište
 • Služba za obračun i ugovaranje

Sektor za izgradnju, nadzor i visokogradnju

direktorka
Darka Radović Rapić, dipl. inž. građ.

 • Služba za realizaciju i nadzor infrastrukturnih radova
 • Služba za visokogradnju

Sektor za imovinu i pravne poslove

direktorka
Jasna Mavrić, dipl. prav.

 • Služba za pravne poslove
 • Služba za imovinsko pravne poslove
 • Služba za imovinu

Sektor za finansije

direktor
Duško Nikodijević, dipl. ekon.

 • Služba za finansijsku operativu
 • Služba za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

Sektor za ljudske resurse i opšte poslove

direktorka
Divna Malbaša, dipl. prav.

 • Služba za ljudske resurse i normativno-pravne poslove
 • Služba za opšte poslove – logistika

Sektor za javne nabavke

direktorka
Maja Vukdainović, dipl. prav. 

 • Služba za javne nabavke
 • Odeljenje podrške poslovanju