Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 53

By 22. avgusta 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na lokaciji u Bloku 53 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 24. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.
Za prodaju je oglašena lokacija iza carinske ispostave Terminal Beograd, u blizini auto-puta E70, površine 21.058 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi u površinama namenjenim za privredne delatnosti i privredne zone, a na zemljištu se mogu graditi objekti u funkciji privredno-proizvodne ili komercijalno-polovne namene, kao i prateće infrastrukture.


Kako prilikom prethodnog nadmetanja u martu nije bilo prijava, početni iznos za ceo kompleks je umanjen za 20% i ovom prilikom iznosi 171.090.353,76 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.
Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji u Bloku 53, opština Novi Beograd