Lokacija „Marina Dorćol“ na udaru bespravnih graditelja

By 19. aprila 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda prinuđena je da raspiše javnu nabavku za ograđivanje i čuvanje građevinskog zemljišta u javnoj svojini na lokaciji Marine Dorćol. Izdvajanje oko 50 hiljada evra iz budžeta grada za ovakve namene iznuđeno je rešenje zbog pojedinaca koji bespravno zidaju objekte na gradskom zemljištu, kako bi pokušali da kroz postupak ozakonjenja i sistema socijalne zaštite pribave novčanu korist sebi i drugim neformalnim grupama koje učestvuju u vršenju krivičnog dela bespravne gradnje.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raskinula je prošle godine ugovor sa dotadašnjim zakupcem jedne od najskupljih gradskih lokacija, na kojoj je planirana izgradnja komercijalnog i stambenog prostora, sa pratećim sadržajima. Obilaskom lokacije uočeno je da se na ovom zemljištu u javnoj svojini bespravno postavljaju kontejneri i zidaju čvrsti objekti, a na delu loakacije postavljen je parking.

Zbog bespravnog zauzimanja zemljišta u javnoj svojini na kome je Direkcija rešila imovinsko-pravne odnose i koje u okviru svojih nadležnosti priprema za dodelu, podneta je prijava za vršenje inspekcijskog nadzora komunalnoj inspekciji Gradske opštine Stari grad. Prijavom je traženo da se utvrdi činjenično stanje i preduzmu odgovarajuće mere radi uklanjanja postavljenih objekata i sprečavanja pokušaja bespravnog nastanjivanja.

Osim komunalne inspekcije, o bespravnoj gradnji na lokaciji Direkcija je obavestila i opštinsku građevinsku inspekciju, koja je donela rešenje o uklanjanju bespravno izgrađenog objekta. Međutim, objekat nije uklonjen iako je nesumnjivo utvrđeno da objekat ne može da bude predmet ozakonjenja, te je rešenje građevinske inspekcije postalo izvršno danom donošenja.