Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u Ulici Diane Budisavljević, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238 m2, upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 06.05.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u opštini Lazarevac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac, na građevinskoj parceli GP2  ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/13 KO Lazarevac, upisane u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac,  kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 16.01.2019.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stanislava Sremčevića, opština Zvezdara

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na uglu ulica Stanislava Sremčevića i Vojislava Ilića, u Gradskoj opštini Zvezdara, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 21858 KO Zvezdara, površine 504 m2, upisana u Listu nepokretnosti broj 5590 KO Zvezdara, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 26.11.2018.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Braće Jerković

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište između objekata sa kućnim brojem 167, 179 i 191 u ulici Braće Jerković, opština Voždovac, na građevinskoj parceli GP1, površine 2.245m2, koja odgovara katastarskim parcelama KO Voždovac: 30019/31 koja je upisana u List nepokretnosti broj 7144, površine 1.275m2, 30019/33 koja je upisana u List nepokretnosti broj 6659, površine 820m2 i 30022/6 koja je upisana u List nepokretnosti broj 804, površine 150m2, sve kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 13.11.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u Ulici Diane Budisavljević, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238 m2, upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 18.10.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji u Bloku 53, opština Novi Beograd

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP3 kojoj odgovara katastarska parcela 6818 KO Novi Beograd, površine 21.058 m2 upisana u Listu nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.08.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u ulici Diane Budisavljević u Gradskoj opštini Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238m2, upisane u List nepokretnosti broj  3747  KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 28.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na Autokomandi, opština Voždovac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Prvovenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, kojoj odgovara katastarska parcela 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2,  upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac,  kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 23.05.2018. god.