GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u opštini Lazarevac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac, na građevinskoj parceli GP2  ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/13 KO Lazarevac, upisane u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac,  kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 16.01.2019.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stanislava Sremčevića, opština Zvezdara

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na uglu ulica Stanislava Sremčevića i Vojislava Ilića, u Gradskoj opštini Zvezdara, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 21858 KO Zvezdara, površine 504 m2, upisana u Listu nepokretnosti broj 5590 KO Zvezdara, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 26.11.2018.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Braće Jerković

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište između objekata sa kućnim brojem 167, 179 i 191 u ulici Braće Jerković, opština Voždovac, na građevinskoj parceli GP1, površine 2.245m2, koja odgovara katastarskim parcelama KO Voždovac: 30019/31 koja je upisana u List nepokretnosti broj 7144, površine 1.275m2, 30019/33 koja je upisana u List nepokretnosti broj 6659, površine 820m2 i 30022/6 koja je upisana u List nepokretnosti broj 804, površine 150m2, sve kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 13.11.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u Ulici Diane Budisavljević, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238 m2, upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 18.10.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji u Bloku 53, opština Novi Beograd

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP3 kojoj odgovara katastarska parcela 6818 KO Novi Beograd, površine 21.058 m2 upisana u Listu nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.08.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u ulici Diane Budisavljević u Gradskoj opštini Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238m2, upisane u List nepokretnosti broj  3747  KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 28.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na Autokomandi, opština Voždovac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Prvovenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, kojoj odgovara katastarska parcela 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2,  upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac,  kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 23.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Braće Jerković, opština Voždovac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište između objekata sa kućnim brojem 167, 179 i 191 u ulici Braće Jerković, opština Voždovac, na građevinskoj parceli GP1, površine 2.245m2, koja odgovara katastarskim parcelama KO Voždovac: 30019/31 koja je upisana u List nepokretnosti broj 7144, površine 1.275m2, 30019/33 koja je upisana u List nepokretnosti broj 6659, površine 820m2 i 30022/6 koja je upisana u List nepokretnosti broj 804, površine 150m2, sve kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.05.2018. god.