GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na građevinskoj parceli GP2 koju čine katastarske parcele 1875/2 i 1875/4, obe KO Batajnica, ukupne površine 518m2, upisane u List nepokretnosti broj 2633 KO Batajnica, kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi u Ulici Save Radovanovića u Gradskoj opštini Zemun.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Kneževac-Kijevo, opština Rakovica

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u stambenom naselju Kneževac-Kijevo, u trgovačkom centru uz Ibarsku magistralu u Gradskoj opštini Rakovica, na građevinskoj parceli GP2  ukupne površine 1.432m2, koja odgovara katastarskim parcelama: 13225/10, površine 35m2, upisane u List nepokretnosti broj 3288 KO Kneževac, 13226/10, površine 1.252m2, upisane u List nepokretnosti broj 3319 KO Kneževac, 224/6, površine 52m2  i 222/5, površine 93m2, upisane u List nepokretnosti broj 3077 KO Kneževac, sve kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac, na na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/13 KO Lazarevac, upisana u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 11.04.2018. god.

 

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 63, Gradska opština Novi Beograd

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji u Bloku 63, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli ukupne površine 3.118 m2 , kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3347/34 KO Novi Beograd,  površine 2.331 m2, upisana u List nepokretnosti broj 6645 KO Novi Beograd kao javna svojina grada Beograda i 3347/69 KO Novi Beograd, površine 787 m2, upisana u List nepokretnosti broj  6310  KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 06.03.2018.god.
  Ispravka oglasa je objavljena у dnevnom listu „POLITIKA“ 29.03.2018.год.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u gradskoj opštini Čukarica

By | Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište na građevinskoj parceli, koju čini katastarska parcela 2925/2 KO Sremčica, površine 472 m2 upisana u List nepokretnosti broj 4956 KO Sremčica, kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi na uglu ulica Dvoržakove i Žila Verna u Gradskoj opštini Čukarica.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.02.2018.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Miloja Zakića u Gradskoj opštini Čukarica

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u ulici Miloja Zakića u Gradskoj opštini Čukarica, na tri pojedinačne građevinske parcele, i to: GP5 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/4 i 1940/8, GP6 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/6 i 1940/7 i GP7 kojoj odgovaraju kat. parcele 1941/1 i 1941/5, sve KO Čukarica, upisane u list nepokretnosti broj 243 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.01.2018.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Braće Vojinovića u Gradskoj opštini Zemun

By | Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište na dve građevinske parcele i to: GP1 koju čini katastarska parcela 1875/6 KO Batajnica, površine 515 m2 i GP2 koju čine katastarske parcele 1875/2 i 1875/4, obe KO Batajnica, ukupne površine 518 m2, sve upisane u List nepokretnosti broj 2633 KO Batajnica, kao javna svojina grada Beograda.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradila gradska Uprava javnih prihoda i iznosi 3.755,22 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da je ukupan početni iznos zemljišta za obe građevinske parcele 3.879.142,26 dinara. Depozit je potrebno uplatiti na račun Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. br. 200-2867071601033-49, najkasnije do 08.02.2018. godine.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 10.01.2018.god.