GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u ulici Miloja Zakića u Gradskoj opštini Čukarica, na tri pojedinačne građevinske parcele, i to: GP5 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/4 i 1940/8 , GP6 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/6 i 1940/7 i GP7 kojoj odgovaraju kat. parcele 1941/1 i 1941/5, sve KO Čukarica, upisane u list nepokretnosti broj 243 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 25.10.2017.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u bloku 61, na uglu ulica Vojvođanske i Dr Ivana Ribara, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskim parcelama 4806/29 i 6704/3, obe KO Novi Beograd, površine 5.913m2, upisane u List nepokretnosti broj 6645 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.10.2017.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By | Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u ulici Miloja Zakića u Gradskoj opštini Čukarica, na pet pojedinačnih građevinskih parcela i to: GP1 kojoj odgovara kat. parcela 690/3, GP4 kojoj odgovaraju kat. parcele 691/7 i 1940/9, GP5 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/4 i 1940/8, GP6 kojoj odgovaraju kat. parcele 1940/6 i 1940/7 i GP7 kojoj odgovaraju kat. parcele 1941/1 i 1941/5, sve KO Čukarica, upisane u list nepokretnosti broj 243 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je obljavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.05.2017.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By | Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište između objekata sa kućnim brojem 167, 179 i 191 u Ulici Braće Jerković, Gradska opština Voždovac, na građevinskoj parceli GP1, površine 2.245 m2, koja odgovara katastarskim parcelama KO Voždovac: 30019/31 koja je upisana u List nepokretnosti broj 7144, površine 1.275 m2, 30019/33 koja je upisana u List nepokretnosti broj 6659, površine 820m2 i 30022/6 koja je upisana u List nepokretnosti broj 804, površine 150 m2, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je obljavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.05.2017.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By | Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište na građevinskoj parceli broj 11416/3 KO Savski Venac, površine 2.408 m2, upisano u List nepokretnosti broj 156 KO Savski Venac kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi u Ulici banjičkih žrtava u Gradskoj opštini Savski Venac.

Oglas je obljavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 08.05.2017.god.
OBAVEŠTENjE: Oglas objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 08.05.2017.god. se stavlja van snage.
Objava u dnevnom listu „POLITIKA“ 30.05.2017.god.