Otkrivanje neeksplodiranih ubojitih sredstava kod Starog savskog mosta

By 13. decembra 2018.Vesti

Na oko metar udaljenosti od stuba Starog savskog mosta, na novobeogradskoj strani, tokom geomehaničkih istraživanja u okviru izrade idejnog projekta novog mosta pronađena je bomba, o čemu su po propisanoj proceduri obavešteni nadležni državni organi, koji su sproveli ispitivanje, identifikaciju i uklanjanja pronađenog predmeta.

Na tački gde je pronađen sumnjiv predmet preduzete su mere na obeležavanju, obavešteni su nadležni državni organi i lokacija je obezbeđena do dolaska stručnih službi MUP-a RS. Pošto su izvršene sve neophodne pripreme, pripadnici Sektora za vanredne situacije uklonili su bombu, a radovi na toj istražnoj bušotini će se nastaviti. Na ovaj način je postignuta neophodna koordinacija tokom izvođenja geomehaničkih istraživanja u području gde je planskim dokumentom predviđena obavezna izrada procene rizika na zagađenost neeksplodiranim ubojitim sredstvima.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda ugovorila je usluge pirotehničkog nadzora i magnetometrijskog snimanja, kojima se na oko dvadeset mesta pretražuje teren kako bi se stvorili bezbedni uslovi za izradu istražnih bušotina na pozicijama gde se projektom planiraju radovi ispod površine zemlje. Na površini i ispod tla vrši se stručno snimanje čiji je cilj pronalaženje, zaštita i uklanjanje neekspodiranih ubojnih sredstava. U postupku izrade istražne bušotine, u zavisnosti od njene pozicije, na propisanu dubinu se spušta sonda koja meri signale i na osnovu analize dobijenih rezultata bušenje se, kao u ovom slučaju, na toj poziciji prekida, a nastavlja se na drugim pozicijama.

Tokom Prvog, a posebno Drugog svetskog rata predmet intenzivnog i sistematskog zagađivanja različitim vrstama ubojitih sredstava bio je prostor železničke stanice i savskog priobalja, od Kalemegdana do Drinske ulice, pre svega avionskim bombama velike mase i artiljerijskim granatama različitih kalibara, dok je na potezu od Savskog pristaništa do Starog železničkog mosta potopljeno više brodova sa različitim vrstama naoružanja i ubojitih sredstava.

Geomehanička istraživanja i magnetometrijsko snimanje obavljaju se u okviru izrade idejnog projekta Starog savskog mosta sa navoznim konstrukcijama. Dobijena dokumentacija predstavljaće osnov za raspisivanje tendera za izvođenje radova, za koji se očekuje da bude sproveden po pravilima međunarodne inženjerske federacije, što podrazumeva istovremenu izradu projekta za građevinsku dozvolu i izvođenje radova.

Idejni projekat Starog savskog mosta radi se prema odabranom konkursnom rešenju, koje predviđa asimetriju u izgledu, gde su lukovi mosta različite visine što mostu daje lični pečat i različitost. Ukupna dužina mosta je 420 metara, sa srednjim rasponom dužine 166 metara i simetričnim bočnim rasponima dužine 73 i 54 metra. Usvajanjem ovakvih raspona, smanjen je ukupan broj stubova na 6 (sadašnji most ih ima 8) i obezbeđeno je da se skoro svi novoprojektovani stubovi i temelji mimoilaze sa postojećim.