Javni uvid u Plan detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu

By | Planovi u izradi lat, Планови у изради

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PRVOMAJSKE ULICE U ZEMUNU, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. maja do 11. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u Plan detaljne regulacije za područje između UMP-a i ulica Veljka Dugoševića, Pančine i Svetog Nikole

By | Planovi u izradi lat, Планови у изради

JAVNI UVID  U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU UNUTRAŠNjEG MAGISTRALNOG POLUPRSTENA (UMP-A) I ULICA VELjKA DUGOŠEVIĆA, PANČINE I SVETOG NIKOLE, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 22. aprila do 27. maja 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu

By | Planovi u izradi lat, Vesti, Планови у изради

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, Gradske opštine Novi Beograd i Surčin – II faza, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. marta do 16. aprila 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u Plan detaljne regulacije šireg područja Bloka 9B

By | Планови у изради

JAVNI UVID u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja Bloka 9b (retenzija), Gradska opština Zemun i Novi Beograd

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 4. februara do 8. marta 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u plan detaljne regulacije prve faze postrojenja u Velikom Selu

By | Planovi u izradi lat, Vesti, Планови у изради

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. novembra 2018. godine do 15. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u plan detaljne regulacije Parka prijateljstva u Novom Beogradu

By | Planovi u izradi lat, Vesti, Планови у изради

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE MULTIFUNKCIONALNOG SPORTSKO-KULTURNOG SADRŽAJA NA PODRUČJU „PARKA PRIJATELjSTVA“-UŠĆE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I ZEMUN SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 13. novembra do 13. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

By | Planovi u izradi lat, Vesti, Планови у изради

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 11. juna do 11. jula 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

Javni uvid u urbanistički plan za PPOV u Sopotu

By | Planovi u izradi lat, Планови у изради

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA I PRIVODNE INFRASTRUKTURE U SOPOTU, GRADSKA OPŠTINA SOPOT SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: JUGINUS DOO, Beograd

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, Beograd, 27. marta 43-45 (sala II u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Sopot, Kosmajski trg 5, od 26. marta do 27. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u urbanistički plan retenzije „Lasta“ i Mokroluškog kišnog kolektora

By | Планови у изради

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije retenzije „Lasta” i mokroluškog kišnog kolektora od retenzije „Lasta” do kolektora u Ulici Stefana Prvovenčanog, Voždovac i Zvezdara, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), od 14. februara do 19. marta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije privredne zone uz Pančevački put

By | Планови у изради

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PRIVREDNE ZONE IZMEĐU SAOBRAĆAJNICE SMT, PANČEVAČKOG PUTA I DUNAVA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. decembra do 26. januara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 1. marta 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 26. januara 2018. godine. Opširnije