Početak radova na uređenju Trga republike

By 22. avgusta 2018.Vesti

Izvođač radova na uređenju Trga republike započeo je pripremne radove postavljanjem ograde oko pešačkog dela trga i dopremanjem gradilišne opreme i infrastrukture. Narednih dana će se obavljati geodetsko snimanje nultog stanja zone uređenja i uklanjanje postojećeg mobilijara. Zatim će se krenuti i sa svim drugim radovima prve faze, u kojoj će se uređivati pešački prostor trga, dok će u drugoj fazi uređenja na proleće biti rekonstruisana saobraćajna mreža od Vasine i Francuske do Makedonske i Kolarčeve ulice. Vrednost radova je 922 miliona dinara, a tok radova može da se prati uživo preko internet strane Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Radovima je obuhvaćen prostor između Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja, palate „Riunione“, Doma štampe, Kolarčeve i Makedonske ulice, do Platoa Zorana Đinđića. Projekat uređenja Trga republike urađen je na osnovu prvonagrađenog rada na konkursu koji je sproveden tokom 2015. godine. Površina obuhvaćena projektom iznosi oko 1,5 hektara, od čega je dve trećine namenjeno pešačkim kretanjima. Na prostoru Trga republike biće postavljene kamene ploče i kocke različitih dimenzija, kako bi se razdvojile saobraćajne i pešačke površine pojedinih delova trga. Ukloniće se oko 150 fizičkih barijera i prostornih prepreka u cilju dobijanja otvorenog multifunkcionalnog i pristupačnog prostora. Javno osvetljenje će, osim funkcionalne, imati i ulogu dekorativne rasvete, koja će bojom i intenzitetom biti pogodna za različite manifestacije na trgu. Za osvetljenje Spomenika knezu Mihailu predviđeno je postavljanje zasebnih reflektora, a posebno osvetljenje je planirano i za krošnje novog duplog drvoreda prema Kolarčevoj ulici.

Sistem taktilnih linija vodilja povezivaće postojeće linije sa pešačkim prelazima i stajalištima, a zone taktilnog upozorenja postavljene su na svim pešačkim prelazima, zatim na poziciji prednjih vrata vozila javnog gradskog prevoza na stajalištima, kao i na promeni pravca linija vodilja. Parking za bicikle će biti postavljen u zoni drvoreda kod Narodnog muzeja, prema uglu sa Vasinom ulicom, a na trgu će se naći i informacioni pano veličine 2,2×2,5 metra. Tačan položaj Stambol kapije će biti snimljen odgovarajućim uređajima i taj prostor, kao i prostor gde je nekada bio Spomenik crvenoarmejcima, biće obeležen drugačijim kamenim pločama. Zelenilo na Trgu republike će jednim delom biti zadržano, a posadiće se dvadeset novih stabala i biće formirani travnjaci na površini od oko 350 metara kvadratnih.

Preko Trga republike planirane su četiri saobraćajne trake, koje će biti popločane odgovarajućim kamenim kockama, a radi uklapanja kolovoznih konstrukcija biće rekonstruisani i delovi Francuske, Kolarčeve i Makedonske ulice. Tokom uređenja biće zamenjeno i rekonstruisano oko 250 metara vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i elektroenergetska i telekomunikaciona mreža. Planiranom intervencijom predviđeno je postavljanje nove javne rasvete, kojom će se obezbediti osvetljenje platoa, pešačkih staza sa bočnih strana platoa, zatim dekorativna rasveta okolnih objekata i saobraćajnog poteza Kolarčeva-Makedonska.

Prenos uživo – Izvođenje radova na uređenju Trga republike