Zemljište

LOKACIJE ZA DODELU INVESTITORIMA

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda priprema lokacije za dodelu investitorima koji su zainteresovani za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja. Pripremom lokacija za dodelu investitorima, Direkcija ostvaruje jedan od svojih osnovnih zadataka, upravljanje građevinskim zemljištem.

U toku pripreme lokacija Direkcija formira građevinsku parcelu i rešava sve imovinsko-pravne odnose, tako da zainteresovani investitori mogu da uđu u posed zemljišta koje nije opterećeno svojinskim pitanjima i na taj način mogu kvalitetno da planiraju izgradnju prema urbanističkoj nameni lokacije. Zemljište se dodeljuje kao neizgrađeno i uređeno, a može se dati i kao neuređeno ako investitor prihvati propisane uslove za uređivanje zemljišta sadržane u javnom oglasu, i ugovorom preuzme obavezu da o svom trošku izvrši komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Investitori zainteresovani za učešće u postupcima javnog nadmetanja mogu na ovom portalu dobiti bliže informacije o mogućnostima izgradnje na lokacijama za koje je priprema u toku.

PRIPREMLjENE LOKACIJE ZA DODELU INVESTITORIMA

LOKACIJA UZ ULICU BRANKA RADIČEVIĆA

Opština: Lazarevac
Namena: Stanovanje sa delatnostima

Info Mapa

LOKACIJA “GRMEČ “ GP1 I GP2

Opština: Zemun
Namena: Privredne delatnosti

Info Mapa

LOKACIJE ZA STANOVANjE U KARLOVAČKOJ ULICI GP1 I GP2

Opština: Vračar
Namena: Stanovanje sa maksimalno 20% poslovanja

Info Mapa

LOKACIJA UZ BATAJNIČKI DRUM, GP2

Opština: Zemun
Namena: Privredne delatnosti

Info Mapa

LOKACIJE U PRIPREMI ZA DODELU INVESTITORIMA

LOKACIJA U SLAVONSKOJ ULICI

Opština: Zemun
Namena: Stanovanje sa maksimalno 10% poslovanja

Info Mapa

GP1, BLOK 53

Opština: Novi Beograd
Namena: Privredne delatnosti

Info Mapa

LOKACIJA U RADNIČKOJ ULICI

Opština: Čukarica
Namena: Komercijalne zone i gradski centri

Info Mapa

KARPOŠEVA GP1

Opština: Čukarica
Namena: Višeporodično stanovanje

Info Mapa

KARPOŠEVA GP2

Opština: Čukarica
Namena: Višeporodično stanovanje

Info Mapa

KARPOŠEVA GP3

Opština: Čukarica
Namena: Višeporodično stanovanje

Info Mapa

KARPOŠEVA GP5 I GP6

Opština: Čukarica
Namena: Višeporodično stanovanje

Info Mapa

KARPOŠEVA GP10

Opština: Čukarica
Namena: Višeporodično stanovanje

Info Mapa