ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели ГП1, коју чини катастарска парцела 3347/70 КО Нови Београд, површине 8.328 m2, уписано у Лист непокретности број 3543 КО Нови Београд као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази на углу улица Јурија Гагарина и Нехруове, у Блоку 63, у Градској општини Нови Београд.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 13.03.2017.год.
Subject to alienation is the building land in LOT 1 consisting of the cadastral plot No. 3347/70 in CM of New Belgrade, with an area of 8.328 m2, filed in the Land Register Sheet under No. 3543, CM of New Belgrade as the public property of the City of Belgrade. Site is located on the corner of Jurija Gagarina St and Nehruova St in Block 63, Municipality of New Belgrade.
[ENG] BLOCK 63 – Invitatition to public bidding for alienation of the public building land of the city of Belgrade

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Милоја Закића, општина Чукарица, на шест појединачних грађевинских парцела и то: ГП1 којој одговара кат. парцела 690/3, ГП3 којој одговара кат. парцела 691/5, ГП4 којој одговарају кат. парцеле 691/7 и 1940/9, ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8, ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, уписане у Лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.11.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у комплексу пословно-трговачког центра „Аутокоманда“, између Булевара Стефана Првовенчаног, Табановачке и Трише Кацлеровића, у Градској општини Вождовац, на катастарској парцели 3/12 КО Вождовац, површине 2.564 м2, која је уписана у Лист непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.11.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Улици омладинској, Градска општина Савски венац, на катастарској парцели бр. 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310 м2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.11.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 1473 КО Земун поље, површине 8.021 м2, уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.10.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште уз улицу Дула Караклајића, општина Лазаревац, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара кат. парцела 1783 КО Лазаревац, површине 621 м2 и ГП2 којој одговара кат. парцела 1786 КО Лазаревац, површине 1.455 м2, уписане у лист непокретности број 2186 КО Лазаревац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.10.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у привредној зони Горњи Земун -Зона 1, у близини комплекса „Галеника“, градска општина Земун, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1486 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1485, обе КО Земун поље, уписане у лист непокретности број 2800 КО Земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.09.2016.год.

Оглас о прикупљању затворених писаних понуда за поновну продају расходованих путничких возила

By | Оглас

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписује
ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПОНОВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

Преузмите оглас
Преузмите – Исправка огласа 14.09.2016.
Преузмите – документација