ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Станислава Сремчевића, општина Звездара

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Станислава Сремчевића и Војислава Илића, у Градској општини Звездара, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела 21858 КО Звездара, површине 504 m2, уписанa у Листу непокретности број 5590 КО Звездара, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 26.11.2018.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Браће Јерковић

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште између објеката са кућним бројем 167, 179 и 191 у улици Браће Јерковић, општина Вождовац, на грађевинској парцели ГП1, површине 2.245m2, која одговара катастарским парцелама КО Вождовац: 30019/31 која је уписана у Лист непокретности број 7144, површине 1.275m2, 30019/33 која је уписана у Лист непокретности број 6659, површине 820m2 и 30022/6 која је уписана у Лист непокретности број 804, површине 150m2, све као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 13.11.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Улици Диане Будисављевић, ГО Савски венац

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 21574/1 КО Савски венац, укупне површине 1.238 m2, уписане у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.10.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији у Блоку 53, општина Нови Београд

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП3 којој одговара катастарска парцела 6818 КО Нови Београд, површине 21.058 m2 уписана у Листу непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.08.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Диане Будисављевић, општина Савски венац

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Диане Будисављевић у Градској општини Савски венац, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 21574/1 КО Савски венац, укупне површине 1.238m2, уписане у Лист непокретности број  3747  КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 28.05.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на Аутокоманди, општина Вождовац

By | Оглас

Предмет отуђења je земљиште у комплексу пословно-трговачког центра „Аутокоманда 2“, на грађевинској парцели између Булевара Стефана Првовенчаног, Табановачке и Трише Кацлеровића, у Градској општини Вождовац, којој одговара катастарска парцела 3/12 КО Вождовац, површине 2.564 m2,  уписана у Лист непокретности број 4179 КО Вождовац,  као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 23.05.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Браће Јерковић, општина Вождовац

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште између објеката са кућним бројем 167, 179 и 191 у улици Браће Јерковић, општина Вождовац, на грађевинској парцели ГП1, површине 2.245m2, која одговара катастарским парцелама КО Вождовац: 30019/31 која је уписана у Лист непокретности број 7144, површине 1.275m2, 30019/33 која је уписана у Лист непокретности број 6659, површине 820m2 и 30022/6 која је уписана у Лист непокретности број 804, површине 150m2, све као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.05.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Батајница, општина Земун

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на грађевинској парцели ГП2 коју чине катастарске парцеле 1875/2 и 1875/4, обе КО Батајница, укупне површине 518m2, уписане у Лист непокретности број 2633 КО Батајница, као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази у Улици Саве Радовановића у Градској општини Земун.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.05.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Кнежевац-Кијево, општина Раковица

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у стамбеном насељу Кнежевац-Кијево, у трговачком центру уз Ибарску магистралу у Градској општини Раковица, на грађевинској парцели ГП2  укупне површине 1.432m2, која одговара катастарским парцелама: 13225/10, површине 35m2, уписане у Лист непокретности број 3288 КО Кнежевац, 13226/10, површине 1.252m2, уписане у Лист непокретности број 3319 КО Кнежевац, 224/6, површине 52m2  и 222/5, површине 93m2, уписане у Лист непокретности број 3077 КО Кнежевац, све као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 09.05.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац

By | Оглас

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац, на на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели 2197/13 КО Лазаревац, уписана у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.04.2018. год.