ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Омладинској улици, градска општина Савски венац, на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310m2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.11.2017.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица, на три појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8 , ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, уписане у лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

 Оглас је обjављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.10.2017.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења je земљиште у блоку 61, на углу улица Војвођанске и Др Ивана Рибара, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели која одговара катастарским парцелама 4806/29 и 6704/3, обе КО Нови Београд, површине 5.913m2, уписане у Лист непокретности број 6645 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је обjављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.10.2017.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења je земљиште у Улици Михајла Булгакова, Градска општина Звездара, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 3674 КО Миријево, површине 1.936m2, уписана у Лист непокретности број 2279 КО Миријево, као јавна својина града Београда.

 Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 23.09.2017.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Пред­мет оту­ђе­ња је земљиште у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на две појединачне грађевинске парцеле ГП3 и ГП4, којима одговарају катастарске парцеле 6818 и 6819, обе КО Нови Београд, уписане у лист непокретности број 4137 КО Нови Београд као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.06.2017.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Омладинска, Градска општина Савски венац, на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310m2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.06.2017.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште уз Кеј ослобођења, Градска општина Земун, на катастарској парцели 1138/3 КО Земун, површине 600м2, уписано у лист непокретности број 2754 КО Земун, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 06.06.2017.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица, на пет појединачних грађевинских парцела и то: ГП1 којој одговара кат. парцела 690/3, ГП4 којој одговарају кат. парцеле 691/7 и 1940/9, ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8, ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, уписане у лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.05.2017.год.

 

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште између објеката са кућним бројем 167, 179 и 191 у Улици Браће Јерковић, Градска општина Вождовац, на грађевинској парцели ГП1, површине 2.245 m2, која одговара катастарским парцелама КО Вождовац: 30019/31 која је уписана у Лист непокретности број 7144, површине 1.275 m2, 30019/33 која је уписана у Лист непокретности број 6659, површине 820m2 и 30022/6 која је уписана у Лист непокретности број 804, површине 150 m2, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.05.2017.год.


Subject to alienation (sale) is the building land between Brace Jerkovic Street numbers 167, 179 and 191. Municipality of Vozdovac, on LOT 1 with an area of 2.245 m2, including the following cadastral parcels of the CM of Vozdovac: 30019/31 filed in the Land Register Sheet No. 7144, with an area of 1.275m2; 30019/33 filed in the Land Register Sheet No. 6659, with an area of 820m2 and 30022/6 filed in the Land Register Sheet No. 804, with an area of 150m2, as the public property of the City of Belgrade.

[EНГ] Браће Јерковић – Invitatition to public bidding for alienation of the public building land of the city of Belgrade

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели број 11416/3 КО Савски Венац, површине 2.408 m2, уписано у Лист непокретности број 156 КО Савски Венац као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази у Улици бањичких жртава у Градској општини Савски Венац.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2017.год.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Оглас објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2017.год. се ставља ван снаге.
Објава у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 30.05.2017.год.