ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште уз Баштованску улицу, у општини Вождовац, на грађевинској парцели ГП2, површине 2.296 м2, која одговара катастарској парцели 11893/1 КО Вождовац, уписаној у Лист непокретности број 6973 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.08.2016.год.

Јавни оглас о прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 5728 КО Батајница, површине 74.428 м2, уписана у Лист непокретности број 8397 КО Батајница као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази између ауто-пута Београд-Нови Сад и улице мајора Зорана Радосављевића (стари Батајнички пут), непосредно испред Батајничке петље са новом обилазницом око Београда – пут Е75, у општини Земун.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.08.2016.год.

Оглас о прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Нова и Лоле Рибара, у насељу Овча, општина Палилула, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 1185/1 КО Овча, уписана у листу непокретности број 2571, површине 27.181. м2, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.08.2016.год.

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Бело врело (бивша Мате Јерковића) бр. 60-62, општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП 1-12, површине 697 м2, која одговара катастарској парцели 1502/35 КО Чукарица, уписане у Лист непокретности број 1813 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији Аутокоманда, уз улице Нова 6, Нова 9, на грађевинској парцели 3/9, којој одговара катастарска парцела 3/9 КО Вождовац, површине 6.421м2, уписаној у листу непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.

Оглас о прикупљању затворених писаних понуда за продају расходованих путничких возила

By | Оглас

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписује
ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

Преузмите оглас
Преузмите – Документација

Оглас – Прикупљање понуда

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Нова и Лоле Рибара, у насељу Овча, општина Палилула, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 1185/1 КО Овча, уписана у Лист непокретности број 2571, површине 27.181 м2, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.04.2016.год