ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас – Јавно надметање

By | Оглас

Предмет оуђења је земљиште у привредној зони Горњи Земун – Зона 1, у близини комплекса “Галеника”, градска општина Земун, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1486 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1485, обе КО Земун поље, уписане у лист непокретности број 2800 КО земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.02.2016.год

Обавештење о обустављању Огласа о давању у закуп пословног простора

By | Оглас

Ставља се ван снаге Оглас о давању у закуп пословног простора Дирекције објављен дана 04.01.2016.годие, у дневном листу „Политика новине и магазини“ д.о.о.

Обавештење је објављено у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.01.2016.год.

Оглас – Јавно надметање

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 53 на грађевинским парцелама: ГП3 – којој одговара катастарска парцела 6818, укупне површине 21.058 м2 и ГП4 – којој одговара катастарска парцела 6819, укупне површине 32.822 м2, обе КО Нови Београд, уписане у лист непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.01.2016.год
Преузмите исправку огласа – 15.01.2016.

Oглас – Јавно надметање

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на катастарским парцелама 364/1 и 364/3 обе КО Стари град, на углу улица Дубровачке и Високог Стевана, укупне површине 443 м2, уписане у лист непокретности број 2441 КО Стари град, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.12.2015.год.

Oглас – Јавно надметање

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште уз улицу Милоја Закића, општина Чукарица, на седам појединачних грађевинских парцела и то: ГП1 којој одговара кат. парцела 690/3, ГП2 којој одговара кат. парцела 691/3, ГП3 којој одговара кат. парцела 691/5, ГП4 којој одговарају кат. парцеле 691/7 и 1940/9, ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8, ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, укупне површине 3.718м2, уписане у лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.11.2015.год.

Оглас – јавно надметање

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели које одговара катастарској парцели бр. 1473 КО Земун поље, површине 8.021 м2, уписана у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.09.2015.год.

Оглас – јавно надметање

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији уз улицу Космајског одреда (магистрални пут М-23) у Младеновцу, на катастарској парцели 2432 КО Рајковац, површине 1.261 м2, уписаној у листу непокретности број 1438 КО Рајковац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.08.2015.год.