ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас – јавно надметање

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели које одговара катастарској парцели бр. 1473 КО Земун поље, површине 8.021 м2, уписана у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.09.2015.год.

Оглас – јавно надметање

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији уз улицу Космајског одреда (магистрални пут М-23) у Младеновцу, на катастарској парцели 2432 КО Рајковац, површине 1.261 м2, уписаној у листу непокретности број 1438 КО Рајковац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.08.2015.год.

Оглас о јавном надметању

By | Оглас

Оглас о јавном надметању за давање у закуп грађевинског земљишта на грађевинским парцелама ГП 1-9, ГП 1- 10 и ГП 1-11, ради изградње стамбених објеката, у Улици Мате Јерковића, општина Чукарица.

Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 23.05.2013.год.