ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању

By | Оглас

Оглас о јавном надметању за давање у закуп грађевинског земљишта на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели број 1473 КО Земун Поље у оквиру Привредне зоне „Горњи Земун“ – општина Земун.
Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 15.05.2013.год.

Преузмите оглас

Оглас о прикупљању понуда

By | Оглас

Оглас о прикупљању понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката за комерцијалне садржаје и компатибилне намене на катастарској парцели број 839/1 КО Лазаревац у Ул. Димитрија Туцовића у Лазаревцу.
Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 13.04.2013.год.

Преузмите оглас